pirmdiena, 2013. gada 18. novembris

Apsveicam!


Ordeņu kapituls 2013.gada 10.oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta V šķiru Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotājai Anitai Vanagai.
Šo apbalvojumu 2013. gada 18. novembrī svinīgi pasniedza Valsts prezidents.
 

sestdiena, 2013. gada 16. novembris

Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu DombrovskiInformācijai
13. novembrī kopā ar Latvijas Pedagogu domi  biju uz tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru V.Dombrovski. Tikšanās organizētājs- A.Mūrnieks, LPD priekšsēdētājs.
Apspriestie jautājumi
  1. Pamatizglītības standarta pilnveide 
 LPD aicina
1)  IZM darba grupu, kas izstrādāja pamaizglītības standarta izmaiņas, 2013./2014. mācību gadā analizēt, kā skolas izmanto patlaban dotās iespējas un veidot to skolu reģistru, kurās strādā pēc Pamatizglītības paraugplāna 1. varianta, pētot, kā tiek izmantotas iespējas variēt stundu skaitus mācību priekšmetos;
2)       atkārtoti iesakām apspriest priekšlikumu par mācību stundu uzskaites maiņu- nevis nedēļas, bet visa mācību gada ietvaros.

2.  Pedagogu izglītības, kvalifikācijas iegūšanas un profesionālās kompetences paaugstināšanas un darba kvalitātes novērtēšana
      LPD atbalsta ideju par iespēju skolotājiem mācīt vairākus mācību priekšmetus, taču bažas raisa tas, ka skolotāja profesiju var apgūt pavirši, piešķirt kvalifikācijas pēc nepietiekami ilga un nopietna studiju darba. Par to LPD brīdināja IZM vēstulē jau 16. 12. 2012.
        LPD aicina pilnveidot darba kvalitātes izvērtēšanas kritērijus, izvēršot mentoru darbību un augstskolu līdzdalību 1-2 gadu laikā un  novērtējot atbilstošā kandidāta profesionālo piemērotību praksē un kvalifikāciju piešķirot pēc šīs procedūras.

3. Vērtībizglītības (ģimenes, veselības, ētikas) īpatsvars vispārējās izglītības saturā un tā attīstībā dokumentā „Izglītības pamatnostādnēs 2014 – 2020. gadam”
    LPD nepiekrīt IZM attieksmei pret ētiku kā mācību priekšmertu, tā zināšanu un izpratnes mazināšanu izglītības saturā, ētikas mācību priekšmeta izstumšanu no izglītības, nepiedāvājot neko vietā, nesniedzot konkrētas norādes arī audzināšanas vadlīnijās, vien aprobežojoties ar daža`m vispārējām frazēm. Bet demogrāfiskās problēmas valstī padziļinās: laulības šķiršanu skaits palielinās, dzimstība samazinās, jauniešu vidū izplatās dažādas atkarības un neveselīgi paradumi. 

4.      Interešu izglītības integrācijas iespējas vispārējā izglītībā, tajā skaitā par savlaicīgu motivāciju skolēniem profesionālās izglītības virzienā  
       Izglītojamiem nepieciešams iepazīt skolās vai interešu izglītības centros amatus un praktisku darbu iemaņas, kas vēlāk  viņus motivētu izvēlēties profesionālo izglītības ceļu.Tāpēc šādai audzināšanai nepieciešama detalizētas   IZM  izstrādātas nostādnes un programma.

!!! VISC priekšnieks G.Vasiļevskis informēja, ka šobrīd notiek darbs pie jaunā pamatskolas standarta koncepcijas izstrādes ( darbojas zinātnieki). Janvārī varētu būt gatavs. Tad darbs pie katra mācību priekšmeta standarta izstrādes jaunās koncepcijas ietvaros.
IZM ierēdņi B.Bašķere un Ē . Sīka arī piedalījās šajā  sarunā.
Pedagogu algu jautājums netika skarts.

A.Vanaga

Asociācijas seminārs 23.11.2013.Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas atskaišu un pārvēlēšanu sapulce  un metodiskais seminārs 

2013. gada 23. novembrī O. Vācieša muzejā

Dienas kārtība

11.00- 11.30 – Izstādes „Dzejas dižkoki” apskate ( muzeja direktore  I. Ķīse)
11.30-12.40 -  Atskaite par asociācijas darbību  aizvadītajā periodā ( A.Vanaga)
                          2013./2014. mācību gada aktualitātes ( A.Vanaga, valdes pārstāvji)
                          Asociācijas valdes vēlēšanas
12.40-13.00 – Kafijas brīdis
13.00-14.30 – Tikšanās ar grāmatas „Brālis. Ojārs Vācietis”  autori  G.Repši.
                          Radošā rakstīšana, inspirējoties no O.Vācieša  dzejas
Jaunu asociācijas biedru uzņemšana ( asoc. sekretāre  A.Tora)

piektdiena, 2013. gada 1. novembris

Asociācijas konts un biedru naudas iemaksas (precizēts 23.11.2013.)

Turpmāk savus maksājumus veikt uz šādu kontu:
Saņēmēja banka: CITADELE BANKA AS
Bankas kods: PARXLV22
Saņēmēja konts: LV22PARX0013863760002
Saņēmēja vārds, uzvārds/uzņēmuma nosaukums: Biedrība LVLSA
Saņēmēja rezidences valsts: LV - LATVIJA
Saņēmēja personas kods/pases Nr./ uzņēmuma reģ. Nr. : 40008061944

Dalība Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijā

23.11.2013. gaidām aktīvus latviešu valodas un literatūras skolotājus iesaistīties mūsu biedrībā un kļūt par tās biedriem.
Šajā dienā būs jāaizpilda reģistrācijas anketa, līdz 2013. gada beigām iestāšanās maksa ir 1 Ls (1,42 Eur) , biedru nauda mācību gadā ir 5 Ls (7,11 Eur).

Publiskās runas konkurss 2014. gadā

Publiskās runas konkurss valsts mērogā, ko organizē Latvijas Valodu skolotāju asociācija, notiks 2014. gada 12. aprīlī.


Publiskās runas konkursa tēma: Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai tas mani notriec no kājām. Rabindranats Tagore