trešdiena, 2021. gada 29. decembris

Zvaigzne ABC jaunumi latviešu valodā un literatūrā

 Apgāds Zvaigzne ABC informē, ka ir iznāksi un pieejama tirdzniecībā skolās gaidītās 2021. gadā IZM apstiprinātā mācību grāmata 

 Gunta Sālījuma, Vija Valtere "Latviešu valoda 5. klasei" ar papildsaturu grāmatā norādītajā saitēPrecīzāka informācija par iegādi un rēķinu apmaksu, sk.

Biķernieku iela 19, Rīga, LV-1039; t. 67 801 980; e-pasta adrese:

tirdznieciba@zvaigzne.lv

Darba laiks:9.00–18.00 Varat interesēties arī Apgāda Zvaigzne ABC grāmatveikalos.Tipogrāfijā "Programma. Latviešu valoda 5. klasei".Latviešu valodas un literatūras skolotājiem pieejams izdevums skolēniem Daiga Pātaga, Agnese Puķe, Anita Vanaga. "Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā".Plašaku informāciju meklēt www.zvaigzne.lvAr cieņuApgāda Zvaigzne ABCSIC vadītājaInese Auziņa

Informācija par valsts pārbaudes darbiem

 Publicējam informācijai Kaspara Špūles prezentāciju Rīgas skolu direktoru vietnieku sanāksmē par valsts pārbaudes darbiem.

Prezentācija