otrdiena, 2021. gada 16. marts

Liepājas Universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīvas"

Konferences uzaicinājums 

Projekts "Izdaiļo valodu"

 Latviešu valodas aģentūras projekts "Izdaiļo valodu".

Populārzinātniskais izdevums "Ceļvedis pilsētas tekstu izpētē"

 

Ar lielu prieku un gandarījumu paziņoju, ka ir izdots populārzinātniskais izdevums "Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē", kas vienlaikus ir arī:
- metodisks materiāls pedagogiem (piem., Kas ir multimodalitāte? Kas ir tekstpratība un tekstpratību pedagoģija? Kā mācību procesā mērķtiecīgi aktivizēt visus zināšanu procesus?);
- papildu mācību līdzeklis skolēniem/studentiem par lingvistiskās ainavas (LA) tekstu lasīšanas un analīzes stratēģijām un LA izpētes pieeju, par valodniecības (jo īpaši sociolingvistikas) jautājumiem un valodas radošumu. Ir piedāvāti dažāda veida uzdevumi caurviju kompetenču jeb lietpratību attīstībai un izziņas priekam. 

E-grāmata ir publicēta tīmeklī - LU repozitorijā - un pieejama ikvienam interesentam bez reģistrēšanās un maksas.

Solvita Berra/Burr (bij. Pošeiko)