pirmdiena, 2019. gada 21. oktobris

Metodiskais seminārs 2019. gada 2. novembrī

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas seminārs
                   2019. gada 2 . novembrī Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā

Darba kārtība

10.30-11.45 –  Ekskursija muzejā ar gidu “Latviešu reālisma un romantisma
                        māksla un tās izmantojuma iespējas kultūras izpratnes un 
                        pašizpausmes mākslā  mācību jomā”

12.00-14.00 – seminārs ”Pilnveidotā mācību satura jautājumi literatūrā” un citi
                       jautājumi ( muzeja konferenču zālē)
 12.00-12.30 – Literatūras plānojums kopējā izglītības programmas kontekstā
                                          ( Māris Bušmanis, Valmieras Pārgaujas Valsts  ģimnāzija)
12.30-13.20 -  Literatūras mācību priekšmeta jaunā programma
                                          ( Inese Lāčauniece, Rīgas Franču licejs)
13.20-13.40- Asociācijas 25 gadu jubilejas plānošana un citas aktualitātes
                                          ( Anita Vanaga, Āgenskalna Valsts ģimnāzija)                                                              
13.40-14.00 – Dažādi jautājumi un ierosinājumi

Ar muzeju un konferenču zāles īri saistītos izdevumus sedz asociācija.
Asociācijas valde