pirmdiena, 2016. gada 7. novembris

Tālākizglītības kursi


Apgāda Zvaigzne ABC izglītības iestāde Skolu informācijas centrs (SIC) aicina pieteikties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem!

*Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības izglītošanā (A programma 6 stundu apjomā) š.g. 10. novembrī Rīgā, SIC lasītavas telpās Biķernieku ielā 19 plkst. 10.00.
Maksa par kursiem 10 EUR.
Kursos tiek gaidīti klašu audzinātāji un sociālo zinību skolotāji. Pedagogi padziļinās izpratni par skolotāja, skolēna un ģimenes daudzveidīgajiem sadarbības aspektiem izglītības procesā.

*Mācību priekšmeta "Literatūra" laikmetīga īstenošana vispārizglītojošās skolās (A programma 6 stundu apjomā) š.g. 15. novembrī Rīgā, SIC lasītavas telpās Biķernieku ielā 19 plkst. 10.00.
Maksa par kursiem 10 EUR.
Kursos skolotāji iepazīsies ar jaunajiem komplektiem literatūrā 4.-9. klasei un gūs idejas darbā ar tiem, kā arī papildinās zināšanas par pārbaudes darbiem un to vērtēšanu. Gūs idejas skolēnu radošās rakstīšanas veicināšanai.

Dalībnieki saņems kursu beigšanas apliecību ( A programmu 6 stundu apjomā).
Pieteikšanās kursiem www.zvaigzne.lv- Pedagogiem - Semināri un tālākizglītības kursi
Vietu skaits ierobežots.

ceturtdiena, 2016. gada 3. novembris

Ziedoņa muzeja piedāvājums

Esam saņēmušas piedāvājumu, ko piedāvā Imanta Ziedoņa muzejs – iespēju apmeklēt koncertuzveduma „Citādas debesis, tā pati dvēsele" ģenerālmēģinājumu pirmdien, 14. novembrī plkst. 19:00, kur fragmentus no Imanta Ziedoņa iepriekš nepublicētajām dienasgrāmatām lasīs dzejnieka dzīvesbiedre, aktrise Ausma Kantāne un aktieris Vilis Daudziņš. Imantu Ziedoni un viņa dzeju mūzikā atspoguļos ģitāras virtuozs Kaspars Zemītis ar improvizācijām, kas savīsies ar lasītā tēmām. Uzveduma režisors Pēteris Krilovs.

Koncertuzvedums notiks “Mūzikas namā Daile”

Tā kā biļetes uz pašiem koncertuzvedumiem ir jau izpārdotas, piedāvājums apmeklēt ģenerālmēģinājumu, ziedojot 10 EUR no viena cilvēka (uz vietas Mūzikas namā Daile). Vietas nav numurētas, šoreiz labākās tiek tiem, kuri ierodas laicīgi.

Lūgums apstiprināt savu iespējamo klātbūtni koncertuzveduma ģenerālmēģinājumā šajā interneta saitē http://ejuz.lv/citadasdebesis līdz piektdienai, 4. novembrim.

Papildu informācija par koncertuzvedumu:

Imants Ziedonis ik dienas rakstījis dienasgrāmatu, un liela to daļa jau publicēta izdevumā "No patikšanas uz patikšanu" (Daugava, 2003). Koncertuzvedumā tiks lasītas vēl nepublicētās dienasgrāmatas, kur dzejnieks pierakstījis domas par savā ģimenē, tuvinieku un draugu dzīvēs notiekošo, kā arī Latvijas un pasaules notikumiem un pārmaiņām.