pirmdiena, 2016. gada 31. oktobris

LVLSA kopsapulce 12. novembrī

LVLSA kopsapulce 2016. gada 12. novembrī
plkst. 11. 00
Rīgā, Baznīcas  ielā 30 Raiņa un Aspazijas mājā

Darba kārtība

11.00-12.00 - 2 grupās ekskursija pa renovēto muzeju ( G.Jablovska, J.Zālītis)
12.10-12.20 -  Asociācijas  uzdevumi  2016./2017.m.g.( A.Vanaga)
12.20-13.00 - Kompetenču pieejas koncepcija jauna izglītības satura veidošanā
                                                                             ( I.Upeniece,  VISC)
13.00- 13.40 - 2015./2016.m.g. CE un citu valsts PD rezultāti: problēmas un nākotnes
                       risinājumi ( K.Špūle, VISC)
13.40-14.00 - Debates par jaunā izglītības satura izstrādi ( skolotāju redzējums)
14.00 -14.30 - Paveiktais pēdējos trīs gados un jaunie darba uzdevumi ( A. Vanaga)
14.30 -15.00 - Asociācijas  jaunās valdes vēlēšanas ( balsu skaitīšanas komisija)

                 No 15.00- kafijas, tējas brīdis ar līdzpaņemtajiem groziņiem

15.30 - Jaunievēlētās asociācijas valdes 1.sanāksme: pienākumu sadale, nākamie darba uzdevumi


Lūgums mums visām un visiem - dalīties pārdomās, kādas izmaiņas mēs vēlamies jaunajā izglītības saturā latviešu valodā un literatūrā.

sestdiena, 2016. gada 22. oktobris