Rekvizīti


RekvizītiLatviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija (LVLSA)
              Asociācijas reģistrācijas datums: 2001.gada 24. augusts.
              Vienotais reģ. nr. – 40008061944
              Adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602
              Norēķinu konts - AS" Citadele banka"
              Konta nr. LV22PARX0013863760002
              Dace Frīdenberga-Samete, LVLSA priekšsēdētāja
              Tālrunis – 29670171
              Mājas lapa: lvlsa.blogspot.com
           E-pasts: dace.fridenberga@gmail.com; lvlsa@live.com

              (kontaktpersona - Anda Tora, sekretāre, kasiere - t. 26565761)