trešdiena, 2021. gada 29. decembris

Zvaigzne ABC jaunumi latviešu valodā un literatūrā

 Apgāds Zvaigzne ABC informē, ka ir iznāksi un pieejama tirdzniecībā skolās gaidītās 2021. gadā IZM apstiprinātā mācību grāmata 

 Gunta Sālījuma, Vija Valtere "Latviešu valoda 5. klasei" ar papildsaturu grāmatā norādītajā saitēPrecīzāka informācija par iegādi un rēķinu apmaksu, sk.

Biķernieku iela 19, Rīga, LV-1039; t. 67 801 980; e-pasta adrese:

tirdznieciba@zvaigzne.lv

Darba laiks:9.00–18.00 Varat interesēties arī Apgāda Zvaigzne ABC grāmatveikalos.Tipogrāfijā "Programma. Latviešu valoda 5. klasei".Latviešu valodas un literatūras skolotājiem pieejams izdevums skolēniem Daiga Pātaga, Agnese Puķe, Anita Vanaga. "Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā".Plašaku informāciju meklēt www.zvaigzne.lvAr cieņuApgāda Zvaigzne ABCSIC vadītājaInese Auziņa

Informācija par valsts pārbaudes darbiem

 Publicējam informācijai Kaspara Špūles prezentāciju Rīgas skolu direktoru vietnieku sanāksmē par valsts pārbaudes darbiem.

Prezentācija

sestdiena, 2021. gada 20. novembris

LVLSA tiešsaistes semināra 2. daļa 27. novembrī

 Aicinām LVLSA biedrus piedalīties tiešsaistes semināra 2. daļā š.g. 27. novembrī pl. 10.00.. Seminārs notiks Zoom platformā. LVLSA biedriem tiks nosūtīta tiešsaistes saite dažas dienas pirms semināra e-pastā.

Plānotā programma:

10.00 LVLSA priekšsēdētājas Anitas Vanagas uzruna. 10.15 - 11.00 Inga Vanaga par aktuālo sadarbību ar skolotāju arodbiedrību, aktualitāte procesos 11.00 - 12.00 Iveta Celmiņa "Personības izaugsme un caurviju prasmes latviešu valodas un literatūras stundās", Siguldas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas, literatūras, medijpratības skolotāja dalīsies pieredzē, praktiskās idejās par mūsdienu prasībām atbilstošu mācību stundu, kurā audzināšanas darbs ir kopā ar mācību satura apguvi.  12.15 visi kopā rakstām VII pasaules diktātu (paliekam tiešsaistē). Diktāts pieejams https://raksti.org/ , pēc diktāta mūsu viedokļi komentāri.13.15 komandu spēle "Latviskie labirinti" (saliedēšanās aktivitāte)


 LVLSA valde

otrdiena, 2021. gada 2. novembris

Konference "Skolēns valodā un valoda skolēnā"

Š.g. 29. oktobrī notika latviešu valodai un literatūrai veltīta konference “Skolēns valodā un valoda skolēnā”.

 LVLSA priekšsēdētājas Anitas Vanagas prezentācija

Konferences video 

Kurss "Projekta darbs"

 Projekts "Skola2030" ir publicējis vebināru sēriju par kursu "Projekta darbs". Saitē atradīsiet vairākus video no ievadsemināra, pētniecības darba, sabiedriskā darba, mākslinieciskās jaunrades darba, dizaina risinājuma un mācību uzņēmuma vebināriem.


Projekta darba vebināri

svētdiena, 2021. gada 3. oktobris

LVLSA biedru tiešsaistes seminārs par jauno vidusskolas eksāmenu

 LVLSA biedri aicināti piedalīties tiešsaistes seminārā š.g. 9. oktobrī no pl. 10.00 līdz 11.30.

Pirms semināra ir jāizpēta eksāmena programma un piedāvātais saturs: https://mape.skola2030.lv/materials/YycYEmJWfzhAMmKwSvLxLa 

 Līdz 7.X jāiesūta LVLSA priekšsēdētājai Anitai Vanagai jautājumus un bažas.

 Pieslēgšanās sanāksmei:

Anda Tora is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: LVLSA tiešsaistes sanāksme par jauno CE vidusskolā

Time: Oct 9, 2021 10:00 Helsinki

 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89508507227?pwd=RmJJT1I0TU9DME54Q1ZYNDE0dVNqQT09

 

Meeting ID: 895 0850 7227

Passcode: lvlsa

 

Ja rodas problēmas ar pieslēgšanos, tad sazināties ar Andu Toru (t. 26565761).

 

Tā kā izvēlētajā plānā ir paredzēta piekļuve 100 dalībniekiem, tad varētu būt, ka brīdī, kad sanāksmes dalībnieku skaits ir 100, nākamajiem var būt liegta piekļuve (līdz šim tā nav bijis).trešdiena, 2021. gada 2. jūnijs

Pavasara metodiskais seminārs

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas 

                             2021. gada 9. jūnija pavasara  metodiskā semināra 

d a r b a   k ā r t ī b a 

Norises laiks: 15.00-17.20 

Tiešsaistes platforma : Zoom, pieslēgšanās 5-10 min pirms sākuma ( saiti nosūtīs Anda Tora) 

 

15.00-15.05 . Ievads (Anita Vanaga) 

15.05-15.30 . Mācību grāmatu apgāda “ Zvaigzne ABC” mācību līdzekļi, palīglīdzekļi un daiļliteratūra 2021./2022.m.g. un tālākā perspektīvā ( Inese Auziņa, Zvaigzne ABC redaktore) 

15.30-17.00 .  Nodarbība ”Radoši padomi vidusskolas specializētā kursa “Radošā rakstīšana” izveidē” ( Elizabete Pavlovska, “Ziedoņa klases” speciāliste) 

17.00 -17.20. Domu apmaiņa par 7. un 10. klašu jaunā satura ieviešanas gaitu un citi aktuāli jautājumi 2020./2021.m.g. ( Anita Vanaga u.c.) 

Asociācijas valde

 

Semināra prezentācija 

otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

Liepājas Universitāte laipni lūdz Jūs piedalīties 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA 2021. gada 14. maijā

 

Liepājas Universitāte

 

laipni lūdz Jūs piedalīties 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

 2021. gada 14. maijā

 

 Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences mājaslapā

https://vapplapp.liepu.lv

 

 Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2021. gada 16. aprīlim

 

 Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref.

Bibliogrāfiskā informācija ir meklējama šeit: https://www.crossref.org/


Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums

„Valodu apguve: problēmas un perspektīva” ISSN 1407-9739 (iespiests), ISSN 2661-5584 (digitāls)

 

Konferences tematika

·     Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi

·     Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā

·     Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

·     Bērna valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē

·     Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās

·     Valodu apguve speciālajā izglītībā

·     Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi

·     Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs

·     Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē

·     Standarti, programmas un valodas prasmju līmeņu apraksti valodu apguvei

·     IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē

·     Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū

·     Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse


* Konferences noslēgumā tiek plānotas meistarklases:

- par lasīt mācīšanu (viena no Islandes metodēm)

- par digitālajiem rīkiem, kas izmantojami latviešu valodas stundās attālināto mācību apstākļos


* Konference norisināsies tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta maija sākumā.

 

 

Pielikums.

otrdiena, 2021. gada 16. marts

Liepājas Universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīvas"

Konferences uzaicinājums 

Projekts "Izdaiļo valodu"

 Latviešu valodas aģentūras projekts "Izdaiļo valodu".

Populārzinātniskais izdevums "Ceļvedis pilsētas tekstu izpētē"

 

Ar lielu prieku un gandarījumu paziņoju, ka ir izdots populārzinātniskais izdevums "Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē", kas vienlaikus ir arī:
- metodisks materiāls pedagogiem (piem., Kas ir multimodalitāte? Kas ir tekstpratība un tekstpratību pedagoģija? Kā mācību procesā mērķtiecīgi aktivizēt visus zināšanu procesus?);
- papildu mācību līdzeklis skolēniem/studentiem par lingvistiskās ainavas (LA) tekstu lasīšanas un analīzes stratēģijām un LA izpētes pieeju, par valodniecības (jo īpaši sociolingvistikas) jautājumiem un valodas radošumu. Ir piedāvāti dažāda veida uzdevumi caurviju kompetenču jeb lietpratību attīstībai un izziņas priekam. 

E-grāmata ir publicēta tīmeklī - LU repozitorijā - un pieejama ikvienam interesentam bez reģistrēšanās un maksas.

Solvita Berra/Burr (bij. Pošeiko)