trešdiena, 2020. gada 22. jūlijs

Par zinātniskās pētniecības darba izstrādes iekļaušanu jaunā vidējās izglītības satura starpdisciplinārajā kursā “ Projekta darbs”

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas pedagogi 2020. gada 18. jūnija attālinātajā metodiskajā seminārā, daloties pieredzē un analizējot turpmāko darbu pēc LR Ministru kabineta noteikumiem nr. 416 (03.09.2019.) “ Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” izvirzīja priekšlikumu, ka starpdisciplinārajā kursā “Projekta darbs” iekļaujams arī zinātniskās pētniecības darbs.

Vēstules tekstu lasīt šeit.