ceturtdiena, 2022. gada 15. decembris

LVLSA metodiskais seminārs 2022. gada 10. decembrī

 2022. gada 10. decembrī tiešsaistē notika LVLSA metodiskā sanāksme.

Sanāksmē tika ievēlēta jaunā valde, kā arī nolemts, ka no 2022./2023. m.g. biedru nauda ir 10 EUR mācību gadā.

Dalībnieki klausījās atskaiti par iepriekšējo gadu un valdes darbību, iezīmējām nākamos procesus (Anita Vanaga). Guvām nedaudz vairāk izpratni par 9. klases valsts pārbaudes darbu latviešu valodā (R.Šūpolas stāstījums). Apgāda "Zvaigzne ABC" redaktore Inese Auziņa iepazīstināja ar izdevniecības jaunumiem un aktualitātēm mācību jomās. Vecumnieku vidusskolas latviešu valodas skolotāja Ingrīda Segliņa dalījās pieredzē par prakstisko metožu izmantošanu stundās, apgūstot latviešu valodas pamatus.


Anitas Vanagas prezentācija 

9. klase VPD (Raita Šūpola)

Mācību satura saistība ar reālo dzīvi (Ingrīda Segliņa)