pirmdiena, 2020. gada 7. decembris

Digitālā datu bāze "Zinātnes valoda"

 

"Valoda ir tā, ar kuras palīdzību mēs sazināmies un izsakām savas emocijas. Valodu mēs izmantojam, lai mācītos, diskutētu un argumentētu. Valodā tiek vēstītas arī zinātniskas atziņas, jaunas teorijas un atklājumi. Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas pētnieki ir izstrādājuši lietotni, kas paredzēta latviešu zinātnes valodas vienotai lietošanai.

Digitālā datubāze „Zinātnes valoda” ir pieejama gan tīmeklī, gan viedtālrunī – www.zinatnesvaloda.lv. Tā noderēs zinātnisko tekstu rakstīšanā un tekstveidē, jo paredzēta plašam lietotāju lokam – no skolēna un studenta līdz doktorantam un zinātniekam.

Datubāzi veido trīs daļas:

 1. zinātnisko rakstveida tekstu apraksti trijos līmeņos: skola, augstskola un pētniecība;
 2. glosārijs, kurā skaidroti termini un jēdzieni, kas lietoti zinātnisko tekstu aprakstos;
 3. standartizētu frāžu paraugi, kas sakārtoti un klasificēti atbilstoši zinātniskā teksta struktūrai (ievadam, pamatdaļai, nobeigumam), kā arī izmantojami teksta vienību sasaistei un atsauču veidošanai."

 

 https://zinatnesvaloda.lv/sakums

https://www.liepu.lv/lv/jaunumi/3974/lietotajiem-pieejama-digitala-datubaze-zinatnes-valoda

https://www.venta.lv/lietotajiem-pieejama-digitala-datubaze-zinatnes-valoda

ceturtdiena, 2020. gada 12. novembris

LVLSA metodiskais seminārs un pārvēlēšanas sapulce

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas tiešsaistes metodiskais seminārs un atskaišu un pārvēlēšanu sapulce                    

2020. gada 12. decembrī no 10.00 līdz 13.00

Darba kārtība

10.00-10.05-  Ievadvārdi  (Anita Vanaga, Āgenskalna Valsts ģimnāzija)

10.05-10.30 - Starptautiskās dzimtās valodas  konferences  “Dzimtā valoda  izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze” atziņu apkopojums (Arnita Čoiča, Siguldas Valsts ģimnāzija)

                     Sarunā  aicināti iesaistīties semināra dalībnieki

10.30-11.00 – Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.m.g. ( Kaspars Špūle, VISC Vispārējās vidējās izglītības Pārbaudījumu nodaļas vadītājs)

11.00-12.30 - Jaunumi projektā “ Skola 2030”  latviešu valodā: latviešu valoda un literatūra II, ieskats programmā, SR vērtēšanā,  jaunā eksāmena struktūrā ( Inta Urbanoviča, LU Humanitāro zinātņu  fakultātes Latvistikas un baltistikas nod. docente,“ Skola 2020” eksperte)

12.30-13.00- Atskaišu un pārvēlēšanu sapulce ( Anda Tora, Rīgas J.Poruka vidusskola)

Pieslēgšanās saiti Zoom norādīs A.Tora biedru e-pastos.


Sanāksmes protokols


A.Vanagas prezentācija


Konference "Dzimtā valoda izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze"

 Š.g. 27. novembrī tiešsaistē no pl. 9.30 līdz 14.00 notiks konference "Dzimtā valoda izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze". 

Konferences organizatori ir Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvuun attīstības departaments un  Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija.

 

Dalībniekus, kuri vēlas piedalīties šajā konferencē, aicinām reģistrēties līdz 2020. gada 23. novembrim.

Reģistrēt savu dalību varat šeit. 


Konferences programma.

trešdiena, 2020. gada 22. jūlijs

Par zinātniskās pētniecības darba izstrādes iekļaušanu jaunā vidējās izglītības satura starpdisciplinārajā kursā “ Projekta darbs”

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas pedagogi 2020. gada 18. jūnija attālinātajā metodiskajā seminārā, daloties pieredzē un analizējot turpmāko darbu pēc LR Ministru kabineta noteikumiem nr. 416 (03.09.2019.) “ Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem” izvirzīja priekšlikumu, ka starpdisciplinārajā kursā “Projekta darbs” iekļaujams arī zinātniskās pētniecības darbs.

Vēstules tekstu lasīt šeit.

piektdiena, 2020. gada 5. jūnijs

Metodiskais tiešsaistes seminārs 2020. gada 18. jūnijā

Aicinām LVLSA biedrus apmeklēt tiešsaistes semināru 2020. gada 18. jūnijā pl. 15.00 Zoom vidē.

Asociācijas biedriem ir nosūtīta saite, lai piekļūtu semināra tiešsaistei.

Ja kādam biedram šī saite nav nosūtīta, lūgums sazināties ar Andu Toru: e-pasts andatora@live.com vai tālrunis 26565761.

Tiem, kuri nav asociācijas biedri, bet vēlas piedalīties šajā seminārā,  iepriekš jāsazinās ar LVLSA priekšsēdētāju Anitu Vanagu vai valdes locekli, sekretāri Andu Toru.

LVLSA valde


Attālinātais Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas seminārs  2020.gada 18. jūnijā

Anda Tora saiti un soļus, kā pieslēgties, nosūtījusi. Tehniski - vēlams klēpjdators ar vebkameru

Laiks: 15.00-17....

VIDE: ZOOM platforma ( uzaicina A.Tora, tālr.-26565761)

Saturs

15.00-15.15- A.Vanagas ievads , tālr.- 28365370

15.15- 15.35- Ingrīdas Segliņas pārdomas par jaunā mācību  satura  jautājumiem.

15.35-15.50 – A.Tora par valdes pilnvarām turpmāk  un metodisko materiālu krātuvi

                           asociācijas mājaslapā                       

15.50- 16.30– Franču liceja skolotājas par jaunā izglītības satura pēdējām novitātēm

                          literatūrā ( Inese, Lita, Signe)

16.30-16.45- Zvaigznes ABC piedāvājums (Inese Auziņa)

No 16.45 līdz 17....- Diskusija/sarunas

 
ceturtdiena, 2020. gada 5. marts

trešdiena, 2020. gada 26. februāris

Starptautiska zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva"

Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju, Latvijas angļu valodas skolotāju asociāciju,
Latvijas Logopēdu asociāciju, Britu padomi Latvijā, Gētes institūtu Rīgā un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi
 
Laipni lūdz Jūs piedalīties 17. starptautiskajā zinātniskajā konferencē
 VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA
 2020. gada 22. maijā
 
 Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences mājaslapā
 
 Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2020. gada 24. aprīlim
 Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref. Bibliogrāfiskā informācija ir meklējama šeit: https://www.crossref.org/

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739)
 
Konferences tematika
 • Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi
 • Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
 • Bērna valodas un runas attīstība pirmsskolā un ģimenē
 • Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse
 • Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās
 • Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē
 • Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs
 • Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē
 • Standarti, standartu projekti, programmas un valodas prasmju līmeņu apraksti valodu apguvei
 • IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē
 • Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū