piektdiena, 2018. gada 26. oktobris

3. novembra asociācijas seminārs

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas metodiskais seminārs un atskaišu un pārvēlēšanu sapulce 2018. gada 3. novembrī plkst. 11.00  Rīgas Franču licejā K. Valdemāra ielā 48
( Satiksme: no centra -  ar 3. vai 5. trolejbusu  līdz A.Briāna ielas pieturai)  

Dienas kārtība

 11.00- 11.40 – Atskaišu un  pārvēlēšanu sapulce ( A.Vanaga, A.Tora, LVLSA valde)

 11.40-13.00  - Labās prakses piemēri lietpratības izpausmēm literatūrā: metodiskā
                        laboratorija Rīgas Franču licejā ( RFL latviešu valodas  un literatūras
                         skolotājas Lita  Silova, Signe Ābola, Inese Lāčauniece, projekta
                        kultūras  izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas ekspertes

13.000-13.10 -  Aktuāli mācību gada jautājumi: mācību priekšmetu olimpiādes, ZPD
                        u.c.( A.Vanaga)

13.10-14.30  - Seminārnodarbība „ Medijpratība  jaunā izglītības satura kontekstā”
                      ( lektore  Liene Valdmane,  Latviešu valodas aģentūra )

14.30-15.00- Dažādi jautājumi
                     Jaunās LVLSA valdes sanāksme


No 10.20-10.55 būs iespēja iepazīties ar ēkas jaukumiem.

 
Uz sanāksmi ierodamies
1) ar viedokli par mūsu priekšmetu nākotni;
2) ar viedokli par tiem mūsējiem, kas būs jaunās valdes sastāvā;
3) ar kādu jauku pieredes stāstu, ja vēlaties ar to dalīties;
4) vediet līdzi jaunus asociācijas biedrus.

piektdiena, 2018. gada 12. oktobris

"Zelta pildspalvas" laurerātes

Sveicam un lepojamies ar Rīgas domes balvas "Zelta pildspalva" laureātēm
mūsu talantīgajām asociācijas kolēģēm
     Ināru Krauju un Elitu Stikuti.

pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris

Metodiskais seminārs

2018. gada 3. novembrī notiks asociācijas metodiskais seminārs.
Darba kārtība un norises plāns tiks publicēts vēlāk.