pirmdiena, 2018. gada 22. janvāris

LVLSA atsauksme par jauno standartu latviešu valodā

LVLSA atsauksme par jauno standartu:Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas pārdomas un ierosinājumi par jauno mācību saturu vispārējā izglītībā
Tas, ka,  attīstoties sabiedrības garīgajai dzīvei, vienmēr centrā ir izglītība, ir pašsaprotami, kā arī tas, ka tikai mainīgais ir attīstībā. Pedagogi ir nemitīgi meklējoša sabiedrības daļa, kas vēlas profesionāli bērniem un jauniešiem palīdzēt sasniegt dzīvē tieši viņam katram iecerēto mērķi, tāpēc pārmaiņas ir gaidītas.
    Vai pārmaiņas, kas notiek šobrīd izglītībā, mūs pārliecina, ka tās ir vērstas uz pilnveidi, nevis tikai zināmu finansu līdzekļu apsaimniekošanu?
Uzskatām, ka dzimtās valodas apguvē, īpaši 1.-9. klasē, ir bīstami eksperimentēt, ja iecerētās izmaiņas nav visā paradigmā aprobētas un ja nav skaidru ieteikumu mācību priekšmetā, kas jādara atšķirīgi no vecās pieejas, citādi sagrausim sistēmu, kura darbojas, bet  kurai neapšaubāmi
1)  nepieciešams satura atslogojums; 
2)      nepieciešams tematiskais un prasmju saskaņojums vismaz ar radniecīgiem mācību priekšmetiem; 
3)      jāpilnveido metodiskie jautājumi, lai notiktu mācīšanās, nevis mācīšanas process; 
4)       vērtēšanas sistēma ir noteikti uzlabojama, jo citādi tajā daudz kas ir vairāk statistikas, nekā attīstoša procesa virzienā darīts.

Taču nepasludināsim kritisko domāšanu kā jaunu pieeju, jo arī iepriekšējā periodā tā tiek strādāts (daudzi pedagogi ir apmeklējuši kritiskās domāšanas 105 stundu profesionālās pilnveides kursus un izmanto jau vairāk kā 15 gadus šīs atziņas), arī jaunākās mācību grāmatas veidotas kritiskās domāšanas, tajā skaitā Blūma taksonomijas, pamatprincipos un skolēna mācību darbības patstāvīgā un atbildīgā virzīšanā.
 Pārdomas un ierosinājumi par veiksmīgu projekta ieviešanu
Turpināt lasīt