ceturtdiena, 2016. gada 1. decembris

Asociācijas sanāksme 12. novembrī un debates par jauno projektu


2016.gada 12.novembrī renovētajā Raiņa un Aspazijas mājā notika LVLSA metodiskais seminārs, kuru ievadīja 20 min īsfilma par Raiņa un Aspazijas svarīgākajiem paralēlās dzīves brīžiem un ekskursija muzeja vadītājas G.Jablovskas un literatūrvēsturnieka J.Zālīša  atraktīvā vadībā. Semināra gaitā pēc VISC pārstāvju K.Špūles analīzes par 2015./2016.m.g. valsts  PD un pēc  I.Upenieces informācijas par kompetenču pieejas principiem izglītības satura, pārbaudes sistēmas un mācību darba organizācijas pārstrādes projektam notika debates ar lēmumu līdz 2016. gada beigām paust latviešu valodas skolotāju redzējumu, kas uzlabojams/ maināms izglītības saturā un organizācijā, paužot arī bažas, ka projekts ir vēlu aizsācies, tāpēc tā realizācijai jānotiek raiti un intensīvi, kā arī asociācijas pārstāvjiem jāiesaistās ekspertu grupā, kas piedalīsies projekta realizēšanā.
   Jaunievēlētā, patiesībā tā pati, valde savā 1. sanāksmē nolēma:
     1) asociācijas mājaslapā tiks izveidota debašu vietne  skolotāju viedokļu ātrai paušanai projekta sakarā, mudinot kolēģus pēc apspriedes savās skolās vai metodiskajās apvienībās to izmantot;
2) 2017. gada ( iespējams-1.,2.,3.,4.) augustā Liepājā plānota latviešu valodas skolotāju vasaras nometne " Liepājas dz(Dz)intars izglītībai - 2017"', kur līdzās kultūras programmai spriedīsim, kas kopš 12.novembra veikts projekta īstenošanā   un kā tas skar latviešu valodas un literatūras nākotni izglītības sistēmā kopumā ( ar šo jautājumu strādās N.Dzintars ar Kurzemes puses skolotājiem un augstskolu Liepājā, pārējā valde pa saviem kanāliem); te nepieciešami visu ierosinājumi par saturu;
3) pavasara metodiskais seminārs paredzēts 2017.gada 8.aprīlī ( varētu būt atjaunotajā J.Akuratera muzejā, kur gan ir pamaz vietas,  vai citi ierosinājumi norises vietai).

LVLSA ideju banka

Kā izmantot LVLSA ideju bankas dokumentu:
1) atvērt saiti "LVLSA ideju banka";
2) ierakstīt ailē "Idejas autors" savu vārdu un uzvārdu, ailē "Ideja" ierakstīt savu ideju;
3) katru ideju var komentēt vai papildināt, ierakstot blakus savu vārdu un uzvārdu ailē "Komentētājs" un savu komentāru vai papildinājumu ailē "Komentārs";
4) ja jau kāds ir ierakstījis savu komentāru, tad turpinām rakstīt tajā pašā rindā, tikai kā nākamais komentētājs. Ja aiļu nosaukumi nav aizpildīti, tad rakstām pēc iepriekšējā principa, ierakstu rindas tiks papildinātas, ja būs nepieciešams.