Darbības virzieni

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas
darbības virzieni   2018. /2019. m.g.


Darba virziens
Darba saturs
Laiks

1.LVLSA valdes darbība

1.Darbības plānojums  mācību gadam ( elektroniska apspriede)
     2018. sept.,okt..
2. Valdes sēdes: elektroniskas un klātienē
2018. IX; X , XII, II, III, V ( elektroniski)
03.11.2018. ( klātienē)
06.04.2019.  ( klātienē)

2. Skolotāju metodiski izglītojošais darbs, metodiskie semināri
LVLSA kopsapulces
   1. Metodiskais   seminārs - diskusijas turpinājums par kompetenču pieejā balstīta jauna mācību satura projektu; medijpratības aktualitāte.  Atskaišu un pārvēlēšanu sapulce

2018. 3.XI                 plkst. 11.00-14.30

 2. Labās prakses seminārs par mācīšanās procesa īstenošanu, metodēm  latviešu valodas un literatūras apguvē vispārējā izglītībā
2019. 6. IV
Jaunais I.Ziedoņa  Rīgas muzejs un b-ka Sporta ielā?
3. Iesaistīšanās ar priekšmetu saistītu jautājumu diskusijās un izstrādē valstī
 Digitālo mācību materiālu izstrāde  projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā”
Visu mācību gadu
Diskusijas un atsauksmes  par  latviešu valodas , literatūras, drāmas  saturu un mācīšanās procesa organizāciju pamatskolā

Līdz 2018.gada 25.X
Diskusijas un atsauksmes  par  latviešu valodas , literatūras, drāmas  saturu un mācīšanās procesa organizāciju vidējā izglītībā

Visu mācību gadu
4. Skolēnu radošās pašizpausmes veicināšana
1. Dalība Pārdaugavas O. Vācieša jaunrades konkursā
2018. 8.X

2. Egona Līvam veltīts radošais konkurss Liepājā un citi konkursi, tajā skaitā Valsts simtgadei veltītie.

Visu mācību gadu

5.  Publicitāte
Latviešu valodas un literatūras jautājumu aktualizēšana visu līmeņu diskusijās, plašsaziņas līdzekļos un mājaslapā
Sociālā tīkla Facebook.com LVLSA profila izveide un administrēšana, informācijas un aktuālo ziņu publicēšanai, LVLSA darbības atspoguļošanai.

Visu mācību gadu

6. Sadarbība ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām
1.IZM, VISC
2. Latviešu valodas aģentūra
3. Augstskolas ( metodika, pedagoģija, psiholoģi.)
4. Grāmatu apgādi
5.I.Ziedoņa fonds „ Viegli”
6. Muzeji: O.Vācieša, A.Čaka, Aspazijas māja Dubultos, Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā 20  u.c.
7. Sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku

 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru