ceturtdiena, 2022. gada 16. jūnijs

Egona Līva piemiņas balva "Krasta ļaudis 2022"

Izsludināta literāro darbu pieteikšana Egona Līva piemiņas balvai “Krasta ļaudis”.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” izsludina rakstnieka Egona Līva piemiņas balvu “Krasta ļaudis” 2022. Darbus aicināts iesniegt līdz 2022.gada 15. jūlijam, bet svinīgā apbalvošana plānota 15. septembrī.Egona Līva piemiņas balva iedibināta ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu un viņa literāro mantojumu, latviskuma, patriotisma, piederības sajūtas, jūrniecības un sabiedrībā notiekošo procesu aktualizēšanu un popularizēšanu, spēcīgu piemares ļaužu raksturu un nacionālā kolorīta izgaismojumu, kā arī stiprināt jaunrades procesu kopumā.Literāros darbus iespējams iesniegt kategorijās “Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā 2021. / 2022. gadā” un “Labākais skolu jaunatnes literārais darbs 2021. / 2022. gadā”. Nominācijai “Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs” var izvirzīt prozas darbus, kas izdoti laika posmā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 1. jūlijam un atbilst jūras un jūrniecības, latviskuma, patriotisma tēmām un konkursa izvirzītajiem mērķiem. Grāmatas var pieteikt juridiskas personas.Skolēni savus darbus aicināti iesniegt par tēmu „Krustceles” - pārmaiņu laiks, latviskums, patriotisms, jūrniecība, piederības sajūta un sabiedrībā notiekošo procesu aktualizēšana un popularizēšana, kas atbilst konkursa “Krasta ļaudis” izvirzītajiem mērķiem.Konkursa nolikums pieejams:https://faili.liepaja.lv/.../Nolikums-LIVA-balva-2022.pdfDarbus abās nominācijās var iesniegt līdz 15. jūlijam, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu:Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā 2021/2022 https://pieteikumi.liepaja.lv/.../Z1lOQjBmZW9KVXdiNGZMcF.../Labākais skolu jaunatnes literārais darbs 2021/2022https://pieteikumi.liepaja.lv/.../ZHExSmRhMTdlUjZTcDZBTz.../Iesniegtos darbus nominācijās ”Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs” un “Labākais skolu jaunatnes literārais darbs 2021. / 2022. gadā” vērtēs žūrijas komisijas.Rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas ”KRASTA ĻAUDIS” balvu fonds ir 1000 eiro oriģinālliteratūras prozas darbiem un 600 eiro skolu jaunatnes literārajam darbiem.Literatūras klasiķa, liepājnieka Egona Līva piemiņas balvu “Krasta ļaudis” šogad Liepājā pasniegs jau divpadsmito reizi.