sestdiena, 2024. gada 17. februāris

Zvaigzne ABC seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem 13. martā

 


Apgāds Zvaigzne ABC š.g. 13. martā plkst. 11.00 aicina latviešu valodas un literatūras skolotājus uz tikšanos ar rakstnieku Aivaru Kļavi.

11.00–12.00 – kopā ar rakstnieku Aivaru Kļavi ielūkosimies jaunajā grāmatu sērijā “Mana literatūras noslēpumu enciklopēdija”.  12.05–12. 25 – informācija par jaunākajiem un topošajiem izdevumiem latviešu valodā un literatūrā.  Tiekamies Biķernieku iela 19, SIC telpās (ieeja pagalmā aiz Zvaigznes grāmatu nama).  Pieteikties, rakstot uz e-pastu – inese.auzina@zvaigzne.lv – un norādot: vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, kā arī vai nepieciešams apliecinājums par piedalīšanos seminārā.  Neskaidrību gadījumā zvaniet – t. 26 374 545


 

Izdevniecības "Lielvārds" vebinārs par izdevumu "Latviešu valoda 6. klasei"

 


20. februārī plkst. 15.30 aicinām latviešu valodas skolotājus, bibliotekārus un interesentus pievienoties vebināram „„Latviešu valoda 6. klasei“ — 5. klases komplektizdevuma pēctecīgs turpinājums”!

Mūsu komanda turpina darbu pie latviešu valodas 5.–6. klases komplektizdevuma. Šajā tikšanās reizē izstāstīsim, kāds ir 6. klases komplekta saturs un sastāvdaļas.

 

Plašāk stāstīsim un rādīsim piemērus, kā mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca nodrošina standartā noteikto sasniedzamo rezultātu apguves iespējas un kā tajā iekļautie daudzveidīgie uzdevumi nodrošina zināšanu, izpratnes un pamatprasmju apguvi latviešu valodā, caurviju prasmju nostiprināšanu, paradumu un vērtību izpratnes veidošanu.

 

Pieteikšanās: https://forms.microsoft.com/e/ptSaMPMc2Z

 

Plašāka informācija: https://jaunumi.lielvards.lv/aicinām-piedalīties-vebinārā-par-jaunajiem-izdevumiem-latviešu-valodā-6ab8dada59ef

 

 

Uz saredzēšanos,

 

Ilze Zvaigzne

SIA “Lielvārds” komunikācijas speciāliste

Tālr. 26322811

www.lielvards.lv

Facebook: @Lielvards

YouTube: @Lielvards_lv

Diagnosticējošie darbi lasītprasmei (latviešu valodas projekta grupas darbs)

 Sagatavotie diagnosticējošie darbi ir paredzēti lasītprasmes līmeņa izzināšanai 1., 4.,  un 7. klasē. Katrai klasei ir divi diagnosticējošie darbi, no kuriem viens veicams mācību gada  sākumā, otrs – mācību gada beigās. Šo darbu mērķis ir palīdzēt skolotājam noskaidrot, ar  kādām grūtībām skolēns saskaras lasītprasmes apguvē un kādas piemērotas metodes,  paņēmieni jāiekļauj ikdienas darbā. Diagnosticējošie darbi izstrādāti, lai skolotājs varētu  piedāvāt atbilstošu mācīšanās atbalstu skolēnam. 

 

Diagnosticējošo darbu datne lietošanai