Literāro žurnālu konkurss

   Asociācijas rīkotā  skolu literāro žurnālu un skolas avīžu literāro lappušu konkursa  REZULTĀTI 2015./2016.m.g.
Rezultāti izziņoti  un dalībnieki apbalvoti 2016.gada 16.aprīlī LVLSA pavasara metodiskajā seminārā

Skola
Literārais žurnāls
Skolas avīzes literārās lappuses
E- vides skolas literārs izdevums
Pedagogs konsultants
Rezultāti
1.
Madonas Valsts ģimnāzija

Avīzes „ Maģiskā” 3 literārās lappuses


3.vieta
2.
Rīgas Kultūru vidusskola
„ Pilnas saujas ziedu”, 2013-2015.


Daina Blūma
3.vieta
3.
Āgenskalna Valsts ģimnāzija
„ Dvēseles lidojums”(2014)


Dace Simsone
29265408
2.vieta
4.
Saulkrastu vidusskola
Austra”,nr.9
(2015./2016.)Inese Ābola
26615850
Atzinība
5.
Rīgas Imantas vidusskola
„ Spārni” -http://rivdzeja.wix.com/riv-dzeja, + dosjē( papīra variants)
Silvija Ludženiece
26148658
Atzinība
6.
Rīgas  Valsts 1. ģimnāzija
„Raiņa bulvāris. Bezgalība”Inese Plaude
29400083
Atzinība
7.
Liepājas Valsts 1. ģimnāzija
„ Laiks nekur nepazūd”,2014, 2015


Normunds Dzintars
26305398
2.vieta
8.
Lapmežciema pamatskola

Skolas avīzes literārās lappuses    ( 2016)

Ilze Tomele
28794707
Atzinība
9.
Liepājas 15.vidusskola
Radošo darbu krājums ” Pieskārieni”, 2013-2015


Latviešu valodas skolotājas
Atzinība
10.
Rīgas Vakara ģimnāzija


Skolas avīzes "Atspulgs" veidotāji
( elektroniski) nosūtīts 30.03.2016.-e-pastā R.Briedim

Koordinatore- Liene Trūpa, t.26700630
Atzinība
11.
Rīgas Franču licejs
Literārā gadagrāmata  ” Ausainais”


Iveta Vīduša
26464510
3.vieta
12.
Rūjienas vidusskola
Literārais žurnāls         „ Ejō” nr.12


Ilga Penka
1.vieta
13.
Aizkraukles novada  ģimnāzija
Literārais žurnāls           „ Tuvu vārdiem”,
2015./2016.Atzinība
14.
Vecumnieku novada skolas:
Mazzalves psk.,
Vecumnieku vsk.,
Misas vsk.
Vecumnieku  novada skolu literārais žurnāls


Ingrīda Segliņa
29111494
Atzinība

Žūrijas komisija:  Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēji-   prof. Raimonds Briedis ( priekšsēdētājs), Zane Grigoroviča-, Kultūras akadēmijas studentes Laura Vilka, Laura Bukbārde, Elīna Loseva.