pirmdiena, 2015. gada 30. novembris

Skolēnu radošo darbu konkursu noslēguma pasākums un LVLSA 20 gadu jubilejas atzīmēšana 26. novembrīNoslēdzies asociācijas rīkotais Aspazijas un Raiņa   skolēnu jaunrades  konkurss, veltīts dzejnieku  150. dzimšanas dienai  un LVLSA  20 gadu jubilejai
          Iesūtītie darbi no visiem Latvijas reģioniem liecina, cik radoši un ieinteresēti skolēni spēj interpretēt  Aspazijas un Raiņa darbus vārdā, vizuālajās zīmēs un mūzikā,  pētot viņu personību un daiļradi.  Konkursam pavisam iesniegti un novērtēti  410  darbi : 364 apsveikumi un 46 skaņdarbi.Žūrijas komisijas priekšsēdētāja – A.Tora, komisijas locekļi- V.Bertrande, G.Jablovska ( Raiņa muzejs) , B.Freimane ( Aspazijas māja Dubultos), I.Āboliņa ( keramiķe), I.Kadiķe ( VISC), mūziķi - I.Teterovskis un M. Ruskis.
      Aspazijas jaunrades konkursa laureātu darbus var aplūkot jūnijā atvērtajā apsveikumu izstādē Dubultu Aspazijas mājā. Savukārt Raiņa 150. dzimšanas dienai veltītais  konkurss noslēdzās novembrī, un skolēnu apbalvošana notika  2015. gada 26. novembrī sarīkojumā “Lai gals top sākums” Rīgas Latviešu biedrības namā, kur ar  darbiem uzstājās abu konkursu 1.vietu ieguvēji. Šis sarīkojums bija organizatorisks un māksliniecisks rezumējums dzejnieku jubilejas gadam un asociācijas 20 gadu pastāvēšanas svinību mirklis. Pasākuma scenāriju veidoja A.Vanaga sadarbībā ar A.Toru, V.Bertrandi, A.Lozdu  un A.Čoiču. No apsveikumiem un muzikālajiem skaņdarbiem tika izveidota koncertprogramma kā emocionāls noslēgums skolu jaunatnes un viņu pedagogu ieguldījumam Aspazijas un Raiņa personības lieluma un viņu mākslas izpratnē un popularizēšanā. Tika pasniegtas arī 4 keramiķes Ineses Āboliņas īpaši šim pasākumam veidotās Lielā un Mazā kaķa balvas, ko finansiāli atbalstīja Jūrmalas pilsētas muzejs. Liels paldies jāsaka arī apgādam „Zvaigzne ABC” par laureātiem dāvinātajām grāmatām, Guntara Rača „Mikrofona ierakstu” studijai par 10 mūzikas CD ar Aspazijas un Raiņa vārdiem, Latvijas Kultūrkapitāla fondam par piešķirtajiem līdzekļiem noslēguma pasākuma telpu īrei, žūrijas komisijas locekļu darba apmaksai, daļas balvu iegādei un  Aspazijai veltīto apsveikumu izstādes iekārtošanai Dubultu Aspazijas mājā. Sadarbībā ar VISC vadītāja vietnieci A.Bērziņu 33 LVLSA  biedri par radošu un nesavtīgu darbu  literatūras, valodas un kultūras vērtību iedzīvināšanā Latvijas izglītībā saņēma VISC Pateicības, visi pārējie - asociācijas Daudzināšanas rakstu. Visi pasākuma dalībnieki saņēma arī pildspalvu ar asociācijas 20. gadadienas simboliku.
          Sarīkojumā piedalījās  32  LVLSA biedri, 44 pedagogi, kas veicinājuši bērnu un jauniešu pašizpausmi šajos konkursos, 102 skolēni- konkursa laureāti un atzinību pelnījušie-, kā arī viesi: izglītības un zinātnes ministres padomniece komunikācijas jautājumos Ilze Salna, VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa, VISC speciālistes Astra Aukšmuksta, Aiva Šenne, Ilze Kadiķe, apgāda „ Zvaigzne ABC” projektu vadītāja Inese Auziņa, Dubultu Aspazijas mājas speciāliste Baiba Freimane. Klātesošos ar savu priekšnesumu un vērtējumu iepriecināja žūrijas komisijas pārstāvis mūziķis Mārtiņš Ruskis.
         Kopā apbalvoti  110 skolēni un viņu 22 skolotāji, pasniedzot Daudzināšanas rakstu un balvā grāmatu, CD vai biļetes uz Nacionālā teātra izrādi „Raiņa sapņi”. Skolēni konkursā ieguvuši 18 - 1. vietas, 19 - 2. vietas, 17 -3. vietas un 57 atzinības. Konkursa līderes ir divas ģimnāzijas : ar 7 godalgotām vietām -- Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, ar 5 godalgām - Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. Visaugstākie infdividuālie sasniegumi ir Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas skolniecei Agatei Kūkojai- 1.vieta abos konkursos un Lielā kaķa balva ( skolotāja I.Prikule) un Talsu pamatskolas skolēnam Dāvidam Balodim ( skolotāja Dina Bičule), kurš Aspazijas konkursā par savām kompozīcijām ieguva 1.un 2.vietu un saņēma Mazā kaķa balvu. Savikārt otra Mazā kaķa balva aizceļoja līdzi  Aizkraukles novada ģimnāzijas skolēnam Kristeram Kokaram ( skolotāja Lolita Ondzule), bet otrs Lielais kaķis palika Rīgā pie Rīgas 64. vidusskolas 12. klases skolēna Edgara Šūpola ( skolotāja Arnita Čoiča).
Agate Kūkoja (Rēzeknes Valsts ģimnāzija, centrā) ar Lielo kaķi un savu skolotāju Irēnu Prikuli. 4. - 6. klašu grupas laureāti


7. - 9. klašu grupas laureāti


10. - 12. klašu laureāti


Baiba Freimane (Aspazijas māja) un kaķi


Aspazijas konkursa mazais kaķis mājvietu atrada pie Kristera Kokara Aizkrauklē


Lielais kaķis mājvietu par dalību Aspazijas un Raiņa apsveikumu konkursā atrada Rēzeknē pie Agates Kūkojas


Lielais kaķis mūzikā dzīvos Rīgā pie Edgara Šūpola.

piektdiena, 2015. gada 13. novembris

Skolēnu jaunrades konkursu Raiņa 150. jubilejā rezultāti

Apsveikumu laureātu saraksts

4. - 6. kl. grupa

Rūta Siliņa Tukuma 2. pamatskola
Loreta Indriksone  Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija
Dārta Alksnīte  Cēsu Pastariņa sākumskola
Elīna Pūce  Madonas 1. vidusskola
Jūlija Katrīna Cellenberga  Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola
Renata Beļeviča  Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija
Laura Baumane  Tukuma 2. pamatskola


7. - 9. kl. grupa

Tanisa Mihaiļenko  Jelgavas Valsts ģimnāzija
Natālija Naumenko  Daugavpils 17. vidusskola
Elizabete Rupā  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Megija Medne  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Patrīcija Jolkina  Rūjienas vidusskola
Ermīne Kustane  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Dāvids Rubens  Rudzātu vidusskola
Rihards Seržāns  Jelgavas Valsts ģimnāzija
Monta Staumere  Tukuma Raiņa ģimnāzija

10. - 12. kl. grupa

Betija Celitāne  Iecavas vidusskola
Agate Kūkoja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Jeļizaveta Smirnova  Zolitūdes ģimnāzija
Arta Bārda  Alojas Ausekļa vidusskola
Darja Vetrova Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
Samanta Škuškauniece  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija
Žaklīna Rodņina  Vecumnieku vidusskola
Una Zvirbule  Iļģuciema vidusskola
Nadīna Valdmane  Tukuma Raiņa ģimnāzija
Anna Žanete Treimane  Valmieras Valsts ģimnāzija
Diāna Bariņa  Pļaviņu novada ģimnāzija
Marika Šeinova  Rēzeknes Mākslas un dizaina skola
Elvita Plenkova  Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola
Jūlija Ivanovska  Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija
Jeļizaveta Dergačova Rīgas Purvciema vidusskola
Evita Samanta Vanaga  Saulkrastu vidusskola
Šis ir labāko darbu autoru saraksts, kas nenorāda iegūto vietu vai atzinību.


Mūzika ar Raiņa vārdiem

4. - 6. kl. grupa
Estere Peipa Tukuma 2. pamatskola
Justīne Riekstiņa  Tukuma 2. pamatskola
Laima Adijāne  Rēzeknes sākumskola
Edvards Kaļva Alojas Ausekļa vidusskola
7. - 9. kl. grupa
Pauls Nartišs  Krāslavas pamatskola
Krista Cekule  Rīgas Valsts 2.  ģimnāzija
Elizabete Gaile Renāte Kupcova Rēzeknes Valsts 1. Ģimnāzija
10. - 12. kl. grupa
Edgars Šūpols Rīgas 64. vidusskola
Džūlija Rodenkirhena Iecavas vidusskola
Laura Švānberga Jelgavas Valsts ģimnāzija
Mārtiņš Elsiņš Alojas Ausekļa vidusskola