trešdiena, 2017. gada 22. marts

Aptauja par nozīmīgiem tematiem

Šobrīd valstī tiek izstrādāts jauns pamatskolas standarts visos mācību priekšmetos. Latviešu valoda ir nozīmīgs instruments, lai ar jēgu un izpratni  apgūtu  jebkuru citu mācību priekšmetu. Tāpēc skolotāji tiek aicināti ierosināt sev un skolēniem  nozīmīgus latviešu valodas tematus,kurus izmantot valodas apguvē.
Skat.saiti: : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDclklhBxdJX11xiwigCQ6gArkTCPLa4yzvzoHJQZkdkm-nA/viewform

otrdiena, 2017. gada 14. marts

Projekta Nr.8.3.1.1./16/1/002 „ Kompetenču pieeja mācību saturā” aktivitātes un asociācijas iesaistīšanās 2017. gadāProjekta Nr.8.3.1.1./16/1/002 „ Kompetenču pieeja mācību saturā”  aktivitātes un asociācijas iesaistīšanās  2017. gadā
     Projekta darba grupās notiek mācību satura izstrāde visu jomu mācību priekšmetos.Mācību satura struktūru veido pamatkompetences, caurviju kompetences, attieksmes un vērtības ( no VISC materiāliem). Ja par literatūras kā mākslas jomas mācību priekšmeta satura izstrādes gaitu nekas netiek apspriests plasāķā sabiedrība, tad  latviešu valodas satura izstrādei , ko vada Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas  profesore, VISC projekta eksperte  Sanita Lazdiņa, kā arī Liepājas Universitātes profesore Diāna Laiveniece u.c., nemitīgi tiek meklētas atbildes  gan par mācīšanas metodoloģiju, gan maināmo saturā - prasmēm,  integratīvu tematisku sadarbību starp dazādiem priekšmetiem, par literatūras un svešvalodu apguves  saistību ar latviešu valodas saturu.
Lasīt tālāk

svētdiena, 2017. gada 5. marts

Aicinājums piedalīties diskusijai 7. martā

Labdien!
Aicinām Jūs pievienoties projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” rīkotajai diskusijai “Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā.  Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?”
Diskusija notiks otrdien, 7.martā no plkst. 13.30 līdz 15.30, ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
Pasākuma mērķis ir rosināt profesionālu diskusiju par līdzšinējo un vēlamo dzimtās valodas izglītības saturu, pieejām un atbalsta rīkiem.
Plašāka programma – pielikumā.
Priecāsimies Jūs redzēt!Cieņā
Signe Ernštreite
Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
speciāliste pasākumu koordinēšanai
Mob. 26119310
signe.ernstreite@831.visc.gov.lv