otrdiena, 2023. gada 22. augusts

Programmas paraugs latviešu valodā 1. - 9. klasei (autori: A.Skalberga u.c.)

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir aicinājis Anitu Skalbergu vadīt darba grupu, kura sagatavo programmas paraugu latviešu valodā 1. - 9. klasei, kas šobrīd ir alternatīvs programmas paraugs tam, kas līdz šim ir atrodams Skola2030 materiālos mape.gov.lv .

Pēc Anitas Skalbergas lūguma publicējam interesentiem programmas parauga melnraksta variantu, lai ikviens var iepazīties ar šo paraugu. 

A.Skalbergas darba grupas programmas paraugs latviešu valodā 1. - 9. klasei

Uzmanību! Tā kā šis ir melnraksts, tad tas tiek vēl papildināts, pilnveidots un rediģēts, līdz tiks nodots recenzēšanai. Tāpat šī programma tiks arī pārbaudīta un pilnveidota aprobācijas procesā.


Ja rodas ierosinājumi, papildinājumi, tad var sazināties ar LVLSA valdes locekļiem, kas tālāk informāciju sniegs Anitai Skalbergai.


Ja pēc iepazīšanās ar programmas paraugu ir vēlēšanās piedalīties programmas aprobācijā ar saviem skolēniem, tad sazinaties ar LVLSA valdes locekļiem par iespēju piedalīties aprobācijas procesā.


LVLSA valde

pirmdiena, 2023. gada 21. augusts

Zvaigzne ABC jaunumi mācību grāmatām un mācību līdzekļiem

 

Mācību grāmatas

Signe Ābola. Latviešu valoda 4. klasei 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202962-latviesu_valoda_4_klasei_macibu_gramata_kompetencu_pieeja_papildsaturs.html

Vija Valtere, Gunta Sālījuma. Latviešu valoda 5. klasei

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202520-latviesu_valoda_5_klasei_macibu_gramata_kompetencu_pieeja_papildsaturs.html

Iveta Vīduša. Latviešu valoda 4. klasei. Programma

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203162-programma_latviesu_valoda_4_klasei_kompetencu_pieeja.html

Iveta Vīduša. Latviešu valoda 5. klasei. Programma 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202777-programma_latviesu_valoda_5_klasei_kompetencu_pieeja.html

Sagatavošanā (ceļā uz apstiprināšanu IZM)

Iluta Dalbiņa. Latviešu valoda 7. klasei ar digitālo papildsaturu

Apstiprinātas literatūras grāmatas visam posmam 4.-9. klasei

Lita Silova, Anita Vanaga. Literatūra 9. klasei. 1., 2. daļa 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203022-literatura_9_klasei_macibu_gramata_1_dala_kompetencu_pieeja_papildsaturs.html https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203023-literatura_9_klasei_macibu_gramata_2_dala_kompetencu_pieeja_papildsaturs.html

Signe Ābola Programma. Literatūra 4.-9. klasei 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/197175-programma_literatura_4_-9_klasei_kompetencu_pieeja.html

Mācību līdzekļi

 Evija Vaska, Inga Vīksna. Tekstpratības uzdevumi latviešu valodā 8.–9. klasei + digitāls saturs

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203813-tekstpratibas_uzdevumi_latviesu_valoda_8_9_klasei_digitals_saturs.html

Inese Auziņa. Teksta analīze. Mācību materiāli skolotājam un skolēnam ar digitālo papildsaturu 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203724-teksta_analize__materiali_skolotajam_un_skolenam__digitalais_papildsaturs.html

Baiba Apermane. Rakstām stāstus un pasakas. Radošās darbības attīstībai 4.-6. klases skolēniem. Mācību līdzeklis 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203240-rakstam_stastus_un_pasakas_macibu_lidzeklis_radosas_izteles_attistibai_4_-6_klasu_skoleniem_kompetencu_pieeja.html

Sagatavošanā (maketēšanas procesā)

Inga Vīksna, Evija Vaska. Mēneša mājasdarbi 4.-9. klasei. Mācību līdzeklis ar digitālu papildsaturu

Baiba Apermane. Pašam sava pasaka! Mācību līdzeklis ar digitālo papildsaturu radošās iztēles attīstībai sākumskolā un pamatskolā

Visi izdevumi latviešu valodā un literatūrā pieejami: https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/saraksts/?category_id=226267&page=1

Teātra māksla

Indars Kraģis. Teātra māksla 4.-6. klasei 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202540-teatra_maksla_4_-6_klasei_kompetencu_pieeja.html

Šis mācību līdzeklis iekļuvis BELMA 2023. gada izvirzīto mācību izdevumu finālā, sk. https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/325570-zvaigzne_abc_macibu_materiali_belma_konkursa_finala.html

Indars Kraģis. Teātra māksla 7.-9. klasei 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203585-teatra_maksla_7_-9_klasei__kompetencu_pieeja.html