svētdiena, 2023. gada 30. aprīlis

Gramatikas jautājumi 1. - 9. klasei. Aicinām iesaistīties!

 Aicinām sakārtot!
Visiem ir zināms, ka ir viegli dzīvot, ja drēbju skapī ir kārtība: vienmēr var atrast un paņemt tieši to, kas ir nepieciešams, var izvēlēties, var salīdzināt utt. Tomēr mēs arī zinām, ka tieši drēbju skapis ir tas objekts, kur bieži vien nav kārtības, valda lielāks vai mazāks haoss, neko nevar atrast tad, kad vajag. Tas apgrūtina dzīvi, protams. Ir daudz visa kā, bet, kā smejies, mugurā nav ko vilkt. Dažs varbūt pabrīnīsies par šādu līdzību ar piedāvātajām pieejām pamatskolas latviešu valodas programmās. Skolotājus visvairāk uztrauc tieši tas, ka pamatskolā (kas ir galvenais latviešu valodas gramatikas apguves posms) sistēma ir izjaukta, haotiski ievietota dažādās tēmās, sadrumstalota, taču jau notiek mēģinājumi sakārtot šo ,,skapi’’.
Pirmkārt, skolotāji paši, skolu metodiskās komisijas, novadu metodiskās apvienības ir jau sev sistēmu izveidojuši un pēc tās strādā. Otrkārt, izdevniecība ,,Zvaigzne ABC’’ pārstrādā savus izdevumus ,,Labirinti’’ un mācību priekšmeta programmu, kas saglabā iepriekšējo sistēmu un jau ir lietojama. Treškārt, ir zināms, ka tiek veidota alternatīva programma. Ceturtkārt, vasaras nometnē bija mēģinājumi sistēmu sakārtot pa klasēm A. Šalmes vadībā. Kā redzam, plaukti tiek kārtoti.
Mēs, latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas valde, arī nolēmām sakārtot vienu plauktu (kārtības un izvēļu būs vairāk) un piedāvājam savu variantu: piedāvājam veikt ierakstus un komentārus padlet platformā (pamācību Anda Tora ir pievienojusi) līdz 2023. gada 22. jūnijam. Tad darba grupa izpētīs ierosinājumus, komentārus un galvenās gramatikas lietas saliks pa klasēm. Šis materiāls būs ievietots mūsu asociācijas mājaslapā. Piedalieties ar ierakstiem paši un aiciniet arī savus kolēģus to darīt, īpaši gaidām 1.-4. klašu skolotāju devumu! Viens plaukts būs sakārtots, un mēs varēsim atrast, izvēlēties un paņemt to, kas vajadzīgs. Piedalieties!
Ar cieņu LVLSA valde
 

E.Līva balva "Krasta ļaudis"

 

Jau trīspadsmito reizi izsludināta literāro darbu pieteikšana Egona Līva piemiņas balvai “Krasta ļaudis”

 

Liepājas Kultūras pārvalde izsludina rakstnieka Egona Līva piemiņas balvu “Krasta ļaudis 2023”. Literāros darbus iespējams iesniegt kategorijāLabākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā 2022. / 2023. gadā” un  “Labākais skolu jaunatnes literārais darbs 2022. / 2023. gadā”. Darbus aicināts iesniegt līdz 2023. gada 1. jūlijam, bet svinīgā apbalvošana plānota 14. septembrī.

 

Nominācijai “Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs” var izvirzīt prozas darbus, kas izdoti laika posmā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 1. jūlijam un atbilst latviskuma un patriotisma tēmām, sabiedrībā valdošo notikumu, viedokļu, kā arī spilgtu piemares iedzīvotāju raksturu atspoguļojumam un konkursa izvirzītajiem mērķiem. Grāmatas var pieteikt juridiskas personas.

9. līdz 12. klašu skolēni savus darbus aicināti iesniegt par tēmu “Tilts”. Tēma ietver jebkuras radošas un tēlainas pārdomas, notikumus vai tikai asociācijas, ko rosina vārds “tilts”. Literārā darba saturs var atspoguļot latviskuma vai patriotisma tematiku, sabiedrībā aktuālus notikumus, dažādus pārmaiņu procesus un citas tēmas.

 

Konkursa nolikums pieejams:

https://faili.liepaja.lv/Bildes/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Nolikumi/Nolikums_LIVA_balva_2023_gala-1.pdf

 

Darbus līdz 1. jūlijam var iesniegt, aizpildot elektronisku pieteikuma anketu:

-        “Labākais skolu jaunatnes literārais darbs 2022. / 2023. gadā” https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/ZVdXd2ltWTI5MFJWVHJKeWdvUlF2UT09/

-        “Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā 2022. / 2023. gadā”

https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/Vkx5UmZOV2pZSWhZRTkrS0haa3hsQT09/

 

Iesniegtos darbus nominācijās ”Labākais oriģinālliteratūras prozas darbs latviešu valodā 2022. / 2023. gadā” un “Labākais skolu jaunatnes literārais darbs 2022. / 2023. gadā” vērtēs žūrijas komisijas.

 

Rakstnieka Egona Līva piemiņas balvas ”Krasta ļaudis”, ko šogad Liepājā pasniegs jau trīspadsmito reizi, balvu fonds ir 1000 eiro oriģinālliteratūras prozas darbiem un 600 eiro skolu jaunatnes literārajam darbiem.

Egona Līva piemiņas balva iedibināta ar mērķi veicināt interesi par latviešu literatūras klasiķi Egonu Līvu, viņa literāro devumu, latviešu literatūras daudzpusību un rakstniecības kvalitāti, kā arī aktualizēt un skaidrot sabiedrībā notiekošos procesus.

 

Informāciju sagatavoja:

Signe Blumberga

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
LPPI "Kultūras pārvalde"

projektu vadītāja

+371 63483941

signe.blumberga@liepaja.lv

Preses relīze

Preses relīze jauniešiem

otrdiena, 2023. gada 25. aprīlis

Liepājas Universitāte aicina piedalīties konferencē

 

Liepājas Universitāte  

lūdz Jūs piedalīties 20. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2023. gada 19. maijā

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2023. gada 5. maijam

Detalizēta informācija un pieteikšanās:

https://vapplapp.liepu.lv

 * Konference norisināsies klātienē Liepājas Universitātē un tiešsaistē.

    Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences.

Konferences tematika

·       Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē

·       Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse

·       Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

·       Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē

·       Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi

·       Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā

·       Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās

·       Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi

·       Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs

·       Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē

·       IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē

·       Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū

·       Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

Meistarklases

·       Gaismas galda izmantošana runas un valodas traucējumu korekcijā (Ieva Maļinovska, Anete Laugale, Latvijas Logopēdu asociācija)

·       Informācija par otru meistarklasi tiks precizēta

     Publicēšanās iespējas

Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref. Bibliogrāfiskā informācija: https://www.crossref.org/

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests) ISSN 2661-5584 (digitāls))

    Sadarbības partneri

Latvijas Logopēdu asociācija

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

Gētes institūts Rīgā

------------------------------------------------

Cieņā

Ginta ŠneideraKonferences rīcības komitejas koordinatorePedagoģijas un sociālā darba fakultāteLiepājas Universitāte+371 26167420vapp.lapp@liepu.edu.lvginta.sneidera@liepu.lv


sestdiena, 2023. gada 1. aprīlis

LVLSA metodiskā semināra 2023. gada 22. aprīlī darba kārtība

 Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas metodiskais seminārs 2023. gada 22. aprīlī 

Norises vieta Kr.Valdemāra iela 6 (Zvaigzne ABC). 

11.00 – 11.20 Aktualitātes sadarbībā ar dažādām institūcijām (Dace Frīdenberga-Samete, valdes pārstāvji) 

11.20 -11.50 Zvaigzne ABC jaunumi un aktualitātes jaunajam mācību gadam. (Inese Auziņa, Zvaigzne ABC) 

11.50-12.00 Ideju apkopojums par gramatikas jautājumiem. Sadarbības vietnes “Padletaizpildīšana. (Iveta Āboliņa, Ingrīda Segliņa, Anda Tora, valde) 

12.00 – 12.30 Olimpiādes latviešu valodā – kas, ko, kā. Ierosinājumi turpmākajam (Liene Zeile, VISC izglītības satura atbalsta nodaļas vadītāja) 

12.30 – 13.30 Saruna par literatūru ar Liegu Piešiņu. 

13.30-13.40 Latviešu valodas un literatūras ceļa kartes. (Raita Šūpola, Skola2030 eksperte) 

13.40 Dažādi jautājumi un citi ierosinājumi. (Valde un biedri)

Liepājas Universitātes starptautiskā konference "Valodas apguve: problēmas un perspektīva"

 Liepājas Universitāte sadarbībā ar

Latvijas Logopēdu asociāciju, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju,

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju, Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju,

Gētes institūtu Rīgā un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi

 

laipni lūdz Jūs piedalīties 20. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2023. gada 19. maijā

 

Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences  mājaslapā https://vapplapp.liepu.lv

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2023. gada 5. maijam.

 

Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref. Bibliogrāfiskā informācija: https://www.crossref.org/

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums

„Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests) ISSN 2661-5584 (digitāls))

 

Konferences tematika

·       Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē

·       Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse

·       Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

·       Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē

·       Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi

·       Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā

·       Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās

·       Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi

·       Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs

·       Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē

·       IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē

·       Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū

·       Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

 

Konferences trešajā daļā notiks meistarklases.

 

* Konference norisināsies klātienē Liepājas Universitātē un tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences.

 

-------------------------------------------------

Cieņā

Ginta Šneidera Konferences rīcības komitejas koordinatore Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte Liepājas Universitāte Tālr.: +371 63407748; +371 26167420 E-pasts: vapp.lapp@liepu.edu.lv, ginta.sneidera@liepu.lv