otrdiena, 2021. gada 13. aprīlis

Liepājas Universitāte laipni lūdz Jūs piedalīties 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA 2021. gada 14. maijā

 

Liepājas Universitāte

 

laipni lūdz Jūs piedalīties 18. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

 2021. gada 14. maijā

 

 Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences mājaslapā

https://vapplapp.liepu.lv

 

 Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2021. gada 16. aprīlim

 

 Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref.

Bibliogrāfiskā informācija ir meklējama šeit: https://www.crossref.org/


Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums

„Valodu apguve: problēmas un perspektīva” ISSN 1407-9739 (iespiests), ISSN 2661-5584 (digitāls)

 

Konferences tematika

·     Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi

·     Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā

·     Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

·     Bērna valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē

·     Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās

·     Valodu apguve speciālajā izglītībā

·     Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi

·     Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs

·     Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē

·     Standarti, programmas un valodas prasmju līmeņu apraksti valodu apguvei

·     IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē

·     Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū

·     Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse


* Konferences noslēgumā tiek plānotas meistarklases:

- par lasīt mācīšanu (viena no Islandes metodēm)

- par digitālajiem rīkiem, kas izmantojami latviešu valodas stundās attālināto mācību apstākļos


* Konference norisināsies tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta maija sākumā.

 

 

Pielikums.