trešdiena, 2024. gada 8. maijs

RTU Liepāja 21. starptautiskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva"

 

RTU Liepāja sadarbībā ar

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju

Latvijas Logopēdu asociāciju

Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju

un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi

laipni lūdz Jūs piedalīties

21. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2024. gada 17. maijā


Konferences tematika
 • Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi
 • Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā
 • Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
 • Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē
 • Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās
 • Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē
 • Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi
 • Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs
 • Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē
 • IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē
 • Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū
 • Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse
 • Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

Konferences darba valodas
Latviešu, angļu, vācu
Pieteikšanās konferencei

Konferences pieteikšanās termiņš pagarināts, lūdzam pieteikties līdz 2024. gada 12. maijam.
Apstiprinājumu dalībai konferencē referenti saņems līdz 2024. gada 13. maijam.

Sk. pieteikumu anketu

Konferences norise
 • Konference norisināsies klātienē RTU Liepājas akadēmijā un tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences.

 • Referāta ilgums plenārsēdē – 20 minūtes, darba grupās – 15 minūtes.

 • Konferences trešajā daļā notiks meistarklases (informācija par meistarklasēm tiks precizēta).
Dalības maksa
 • Referentiem ar publikāciju: EUR 85.00 (ja autori ir 2 vai vairāk – katram EUR 50.00)

 • Referentiem bez publikācijas: EUR 15.00

 • Zinātniskā raksta autoram (bez dalības konferencē): EUR 70.00 (ja autori ir 2 vai vairāk – katram EUR 35.00)

 • Klausītājiem: EUR 15.00 (uzrādot apliecinošu dokumentu – studentiem EUR 5.00, doktorantiem EUR 10.00)

Dalības maksā ietilpst:

 • referentiem ar publikāciju – apliecinājums par dalību konferencē, zinātniskā publikācija, konferences materiāli

 • referentiem bez publikācijas – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli

 • klausītājiem – apliecinājums par dalību konferencē, konferences materiāli

 • publikāciju autoriem, kas konferencē nepiedalās – zinātniskā publikācija

 • tiešsaistes tehniskais nodrošinājums (tostarp tulkošana)

No konferences samaksām sedzam arī konferences tiešsaistes tehniskā nodrošinājuma izdevumus (tostarp tulkošanu)

pirmdiena, 2024. gada 29. aprīlis

Egonam LĪvam veltītais konkurss "Krasta ļaudis"

Liepājas Kultūras pārvalde izsludina pieteikšanos jau par tradīciju kļuvušajam rakstniecības konkursam, lai jau rudenī rakstnieka Egona Līva piemiņas balvā “Krasta ļaudis” apbalvotu Latvijas labākos jaunos autorus un orģinālliteratūras prozas darbus. Pieteikšanās konkursam līdz 1. jūlijam.

Piemiņas balva "Krasta ļaudis" tiek piešķirta divās kategorijās:

- par labāko oriģinālliteratūras prozas darbu latviešu valodā;

- par labāko jauno autoru literāro darbu.

Aicinām arī Jūsu augstskolas studentus informēt par iespēju piedalīties izsludinātajā konkursā, iesniedzot prozas darbus par tēmu – Liepāja. Arī PPLA dalībniekus!

Papildus informāciju, lūdzu, lasiet pielikumā un https://www.liepaja.lv/krasta-laudis/ 

Cieņā
Evija Lene

Liepājas Kultūras pārvalde
Sabiedrisko attiecību un mārketinga projektu vadītāja

 
Tālrunis: +371 63 483 941
Mobilais tālrunis: +371 29 873 247
E-pasts: evija.lene@liepaja.lv
Rožu laukums 5/6-96, Liepāja, LV-3401, Latvijaceturtdiena, 2024. gada 11. aprīlis

Zvaigzne ABC seminārs "Aktuālais skolai"

 

Apgāds Zvaigzne ABC aicina bibliotekārus, skolotājus, direktorus un citus interesentus uz bezmaksas informatīvo semināru "Aktuālais skolai" par mācību grāmatu un mācību līdzekļu piedāvājumu š. g. 26. aprīlī no plkst. 15.00. līdz 17.00.

Seminārs notiks Rīgā, Valdemāra ielā 6 (Apgāda Zvaigzne ABC prezentāciju zālē, ieeja no grāmatveikala). Lai tajā piedalītos, nav jāreģistrējas. Seminārs tiks filmēts.

Plašāku informāciju sk. https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/339131-informativs_tiessaistes_seminars_skolam_par_macibu_gramatam_un_lidzekliem_apgada_zvaigzne_abc.html 

Informācija - inese.auzina@zvaigzne.lv; t. 26 374 545

sestdiena, 2024. gada 6. aprīlis

Konkursa "Ojārs iet kājām" rezultāti

Konkursa rezultāti

Literārie jaunrades darbi (21 darbs)

4. - 6. klase (4 darbi)

1. vieta Alma Klīve, 4. klase, Ikšķiles Brīvā skola

2. vieta Madara Rūta Eidmane, 4. klase, Ikšķiles Brīvā skola

3. vieta Artūrs Bitenieks, 4. klase, Ikšķiles Brīvā skola


7.- 9. klase (6 darbi)

1. vieta Jēkabs Zariņš, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

2. vieta Žanna Žvīgule, 8. klase, Privātā vidusskola "Klasika"

3. vieta Nikola Grigorenko, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Atzinība Kate Pandare, 8. klase, Āgenskalna Valsts ģimnāzija

 

10. - 12. klase (11 darbi)

1. vieta Elīna Kalēja, 10. klase, Smiltenes vidusskola

2. vieta Brigita Andersone, 12. klase, Druvas vidusskola

3. vieta  Vendija Vitkovska, 12. klase, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Atzinība Monta Mozerte, 11. klase, Rīgas 64. vidusskola

 

Ilustrācijas (12 darbi)

4. - 6.  klase (4 darbi)

1. vieta Loreta Puķīte, 6. klase, Valmieras Pārgaujas sākumskola

2. vieta Elīza Dundure, 5. klase, Valmieras Pārgaujas sākumskola

3. vieta Emīlija Črešnare, 6. klase, Valmieras Pārgaujas sākumskola

Atzinība Anna Apsīte, 4. klase, Valmieras Pārgaujas sākumskola

 

7. - 9. kl. grupa (2 darbi)

1. vieta Ieva Stikāne, 9. klase, Jersikas pamatskola

             Anna Zikmane, 9. klase, Talsu pamatskola


10. - 12. klase (6 darbi)

1. vieta Līva Meijere, 11. klase, Rīgas 64. vidusskola

2. vieta Tīna Naguraviča, 12. klase, Mākslu izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

3. vieta Alise Līna Geka, 10. klase, Mākslu izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

           Evelīna Kukule, 10. klase, Mākslu izglītības kompetences centrs Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

 

Audiovizuālie darbi (9 darbi)

7. - 9. klase ( 3 darbi)

1. vieta Hanna Valtere, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

2. vieta Santa Šaripo, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

3. vieta Adriana Vaļuka, 8. klase, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

 

10. - 12. klase (6 darbi)

1. vieta Madara Millere, 12. klase, Ogres Valsts ģimnāzija

             Veronika Juhņēviča, Laura Kozlovska, 2. un 3. kurss, MIKC DDMV Saules skola

2. vieta Madara Lāce, Marija Riere, Annija Kalniņa, 10. klase, Druvas vidusskola

3. vieta Renāte Ciganoviča, 3. kurss, MIKC DDMV Saules skola


Organizatori izsaka pateicību par iesaisti konkursā skolotājiem, skolēniem, vecākiem.

Paldies par pacietīgu rezultātu gaidīšanu!

Paldies žūrijas pārstāvjiem, kas palīdzēja vērtēt konkursa darbus!

 

Informācija par konkursantu apbalvošanu līdz mācību gada beigām tiks nosūtīta laureātiem e-pastos, kuri tika izmantoti darbu iesūtīšanai.

 

LVLSA valde un konkursa organizatori 


 


sestdiena, 2024. gada 17. februāris

Zvaigzne ABC seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem 13. martā

 


Apgāds Zvaigzne ABC š.g. 13. martā plkst. 11.00 aicina latviešu valodas un literatūras skolotājus uz tikšanos ar rakstnieku Aivaru Kļavi.

11.00–12.00 – kopā ar rakstnieku Aivaru Kļavi ielūkosimies jaunajā grāmatu sērijā “Mana literatūras noslēpumu enciklopēdija”.  12.05–12. 25 – informācija par jaunākajiem un topošajiem izdevumiem latviešu valodā un literatūrā.  Tiekamies Biķernieku iela 19, SIC telpās (ieeja pagalmā aiz Zvaigznes grāmatu nama).  Pieteikties, rakstot uz e-pastu – inese.auzina@zvaigzne.lv – un norādot: vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, kā arī vai nepieciešams apliecinājums par piedalīšanos seminārā.  Neskaidrību gadījumā zvaniet – t. 26 374 545


 

Izdevniecības "Lielvārds" vebinārs par izdevumu "Latviešu valoda 6. klasei"

 


20. februārī plkst. 15.30 aicinām latviešu valodas skolotājus, bibliotekārus un interesentus pievienoties vebināram „„Latviešu valoda 6. klasei“ — 5. klases komplektizdevuma pēctecīgs turpinājums”!

Mūsu komanda turpina darbu pie latviešu valodas 5.–6. klases komplektizdevuma. Šajā tikšanās reizē izstāstīsim, kāds ir 6. klases komplekta saturs un sastāvdaļas.

 

Plašāk stāstīsim un rādīsim piemērus, kā mācību grāmatai pielīdzinātā darba burtnīca nodrošina standartā noteikto sasniedzamo rezultātu apguves iespējas un kā tajā iekļautie daudzveidīgie uzdevumi nodrošina zināšanu, izpratnes un pamatprasmju apguvi latviešu valodā, caurviju prasmju nostiprināšanu, paradumu un vērtību izpratnes veidošanu.

 

Pieteikšanās: https://forms.microsoft.com/e/ptSaMPMc2Z

 

Plašāka informācija: https://jaunumi.lielvards.lv/aicinām-piedalīties-vebinārā-par-jaunajiem-izdevumiem-latviešu-valodā-6ab8dada59ef

 

 

Uz saredzēšanos,

 

Ilze Zvaigzne

SIA “Lielvārds” komunikācijas speciāliste

Tālr. 26322811

www.lielvards.lv

Facebook: @Lielvards

YouTube: @Lielvards_lv