ceturtdiena, 2013. gada 26. decembris

Apsveikums svētkosMīļie kolēģi!
Sveicam Jūs Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
„ Cits nekas man nepieder šai laikā,
Tik tas mazais brīdis pieder man.”
Ar mūsu mīļā, pravietiskā Ziedoņa vārdiem novēlam, lai Jums visiem patiesi un nepārsūdzami pieder gada nogales atpūtas mirkļi un iekšējā gaisma  ar un caur  savējiem! Būt laimīgiem, darot laimīgus citus!

Lai pēc svētkiem atjaunota enerģija un gaišs spēks mūs vada  atpakaļ ierastajos un vienmēr  pārsteigumiem  piepildītajos  darba  ceļos un radošs 2. semestris!
Asociācijas valde

Biedru nauda 2014. gadā

No 2014. gada biedru nauda mācību gadā ir 8 euro, iestāšanās nauda ir 2 euro.

Publiskās runas konkurssAktualitāte ar daudziem nezināmajiem

          LVLSA valdes locekle Ingrīda Segliņa 28.novembrī piedalījās  LVASA (Latvijas Valodu skolotāju asociācija) sanāksmē un guva šādu informāciju par valsts publiskās runas konkursu:
1) publiskās runas konkursa datums- 2014.gada 12.aprīlis;
2) devīze  paliek- R.Tagore (sanāksmē piedalījās 5 cilvēki, kas akceptēja);
2) vieta- plānota Rīgas 15. vidusskola (vēl nav pilnīgi skaidrs);
3) Nolikuma nav, Ingrīda ieteica pārskatīt iepriekšējo un izplatīt skolām, tas tiks izdarīts jaunajā nedēļā (02.-06.12.). I.Segliņa tad izsūtīs arī mūsu asociācijas biedriem, lai novērtē un iesniedz  savus priekšlikumus;
4) sponsori publiskās runas konkursa organizēšanai šobrīd tiek meklēti;
5) darba grupas organizēšanai vēl nav, iesaistīs Vitu Kalnbērziņu, kas organizēja iepriekšējoreiz;
6) nav skaidrs, kas organizēs 2. posmu novados; nav skaidrs, kura MA uzņemsies, bet tas droši vien būs katrā novadā citādāk
7) šobrīd ieteikts- janvāris- skolas posms; februāris- novadu posms;
8) diskutabli- vai runāt vienu tekstu 2 valodās, cik cilvēkus no novada sūtīt;
9) organizatoriskie jautājumi neskaidri (I.Segliņa ar Irinu Kozlovu- LVASA vadītāja- uzturēs kontaktus, cerams, izdosies kaut ko precizēt);
10) LVASA mājaslapa šobrīd nedarbojas, domā, kā atjaunot;
11) konkrēta darba plāna LVASA šobrīd nav ( I. Segliņa stāstīja par mūsu asociācijas darbību, iesniedza mūsu 2013./2014.gada darba plānojumu; tāda prakse bija arī iepriekš);
12) LVASA darbībā- akcents  uz starptautiskiem projektiem.

Biedru reģistrācija

Lai precizētu biedru sarakstu, aicinām aizpildīt anketu šajā saitē reģistrācijas anketa.

Sanāksme O.Vācieša muzejā - foto

A.Vanagas prezentācija

Valdes priekšsēdētājas Anitas Vanagas prezentācija sanāksmē

Asociācijas atskaišu un pārvēlēšanu sapulce 2013.gada 23.novembrī O.Vācieša muzejā        Asociācijas sanāksmē piedalījās 44 asociācijas biedri un iestājās  vēl 4 kolēģi: Lūcija Apela ( Jelgavas 2. pamatskola), Ligita Bane ( Skaistkalnes vidusskola), Silva Pētersone       ( Skrundas vidusskola). Sanāksmē O.Vācieša muzeja vadītāja I. Ķīse iepazīstināja klātesošos ar izstādi „ Dzejas  dižkoki”. Tika uzklausīta asociācijas priekšsēdētājas A. Vanagas atskaite par iepriekšējo darbības periodu, apspriesti 2013./2014.mācību gada  darbības virzieni,  asociācijas sekretāres  A. Toras informācija par asociācijas finansēm,  ievēlēta asociācijas valde. Tās funkcijas tika uzticētas  iepriekšējās valdes locekļiem.
   Tika pieņemti šādi  lēmum:

  1. Līdz 29. novembrim novērtēt CE 1. daļas projektu un nosūtīt savu viedokli  uz VISC Kasparam Špūlem. 
  2.  Pēc tikšanās ar Latvijas Valodu skolotāju asociācijas valdi nosūtīt informāciju par publiskās runas konkursa organizēšanu 2014. gada 12. aprīlī.
  3. Vasaras latviešu valodas un literatūras skolotāju nometni Daugavpilī organizēt 2014. gadā no 4.- 8. augustam ( ja būs līdzfinansējums), 6.-8. augustam ( ja finansējumam tiks izmantoti tikai skolotāju privātie līdzekļi). (Projekta koordinatore Ingrīda Kondratjeva )
  4. 2014. gada 2.un 3. maijā rīkot dzejnieka I.Ziedoņa  81. dzimšanas dienai veltītu skolotāju pārgājienu pa maršrutu Lapmežciems- Ragaciems-Carnikava?- Murjāņi    ( projekta koordinatore Ingrīda Segliņa )
  5. No 2014. gada 1.janvāra noteikt šādas iemaksas ( pieņemts vienbalsīgi):

  •    2,0  EUR- iestāšanās maksa asociācijā
  •    8,0 EUR -  asociācijas biedra nauda par mācību gadu.