trešdiena, 2015. gada 21. oktobris

I.Ziedoņa muzeja atbalstam

LVLSA ir izveidojusies radoša un aktīva sadarbība ar Imanta Ziedoņa muzeja veidotājiem fondu "Viegli",  tāpēc atbalstām arī muzeja tālāku attīstību. Lasīt tālāk

otrdiena, 2015. gada 6. oktobris

Iespēja iegādāties N.Dzintara dzejoļu krājumu "Ziedoņlaiks"Normunds Dzintars „Ziedoņlaiks”
Debijas krājumā iekļauti 44 dzejoļi. Krājums veidots, ievērojot gadalaiku ritējumu, kā arī iekļauti noskaņu dzejoļi, starp kuriem ir atsevišķi veltījumi, piemēram, Imantam Ziedonim. Atsevišķi dzejoļi veido tematiski saistītas dzejas kopas (pilsētas motīvs)Krājumā iekļautos dzejoļus palīdzējusi sakārtot rakstniece un dzejniece Sandra Vensko. Grāmata izdota izdevniecībā LiePA, mākslinieks Uldis Baltutis. Liepājā 2015. gada 25. septembrī notika krājuma atvēršanas svētki.
Interesentiem ir iespēja reģistrēties grāmatas iegādei. Skatīt saiti. Cena 5 eiro.

Saruna ar jūru
Es aiziešu pie tevis, jūra,
Kad nāc tu mums pretī pa kāpām.
Vai tu vēl mūs atceries, jūra,
Kā kādreiz pēc vētrām mēs slāpām?
Es aiziešu pie tevis, jūra,
Tavus viļņzirgu pulkus pētīt,
Nu, pamēģini, jūra,
Mūs savām šļakatām svētīt.

Es aiziešu, tu jau to zini:
Ne velti mēs mēnešiem alkām
Pēc tevis
Un vētrām līdz kāpām.
Mēs lidosim vējam uz spārniem
Un ķersimies mākoņiem ausīs,
Jūra, tu esi mums tuvu,
Un tavi zirgi mums klausīs.
Un jūras zirgi mūs nesīs
Pa putainām ūdeņu pļavām,
Un kopš tās reizes mēs sauksim
Jūru par mājām savām.

3. oktobra seminārs Murjāņos                                               „Mēs , taureņu apsēstie, zināsim,
Kam lai atbildes prasa... ( N. Dzintars)
jeb
Skolotāju dienas kārums
2015. gada Skolotāju dienas priekšvakarā , 3.oktobrī, 37 asociācijas skolotāji  viesojāmies I. Ziedoņa  Murjāņu muzejā  „ Dzirnakmeņi” , kur  fonda „ Viegli”  četras entuziastes  mūs laipni sagaidīja un cienāja ar emocionālu kārumu – sarunu „ cauri”, „ar”, „pāri taureņiem”, tas ir, ļāva  piedzīvot  I. Ziedoni. Ienākot pagalmā, uzreiz  tikām    „iestiprināti” izjūtu un pārdomu zigzagos „ Dzirnakmeņu” centrā maģiskajā  aplī. Tad piedalījāmies divās emocionāli un izzinoši bagātās nodarbībās, klausoties kinozinātnieka Agra Redoviča stāstījumu par Ziedoni un kino un skatoties fragmentus no dokumentālajām filmām, kuru scenāriju autors kopš  20.gs. 60. gadiem bijis I.Ziedonis un kuru vērtība ir nepārejoša  kā drosmīgs, nepadomisks laika un cilvēku dokumentējums vistumšākajos padomju          „viduslaikos”. Otras nodarbības gaitā, smaržojot kamīna dūmu mājīgajam parfīmam,  Žaneta Jaunzeme -Grende un Ināra Kehre mūs sūtīja  „ ekspatīcijā”  pa visu  I. Ziedoņa vigvama perimetru meklēt  Dzejnieku. Atradām. Katra/katrs savu.  Grāmatās, grafikās pie istabu sienām, Ausmas lāču istabā un mājasmāšu stāstos par I. Ziedoņa vēlējumu- nākt te tikai tad, ja esmu piedalīties/piepulcēties/ pievienoties un radīt gatavs. Iedvesmojošas bija ziņas par I. Ziedoņa muzeja iespējām digitālajās epifāniju un „Krāsainu pasaku” spēlēs, kā arī  projektiem -   „Telpas  pavasaris” un citiem, par ko drīz skolās tiks saņemta informācija, lai katrs varētu izlemt , kur un kā piedzīvot I. Ziedoni. Noslēdzām savu viesošanos ar sarunu divapļiem un  „ laba darba slavinājuma apli”.
     Rudens saules un  fonda „ Viegli” dāvātais  Skolotāju dienas kārums mūs vilina arvien radošāk un cēlāk dzīvot  patiesu vērtību vidē -  katram savā I. Ziedoņa koptajā  Kurzemītē, Zemgalītē,  Latgalītē un Vidzemītē, jo „ Cik esi te, tik tu uz priekšu tiec” ( I. Ziedonis).

                                                                                                                                                  A.Vanaga
Skolotāja Normunda Dzintara dzejoļu krājumsNormunda Dzintara „ Ziedoņlaiks” (Liepa, 2011)
        Iznākusi mūsu kolēģa, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Normunda Dzintara dzejas grāmata, kurā pirmais dzejolis veltīts Imantam Ziedonim, kurš, šķiet, Normundu kā radošu cilvēku - skolotāju, mūziķi, dzejnieku -  inspirējis visbūtiskāk. Ziedoniski gaiši šis dzejolis skanēja fonda „Viegli” nonogurstošās darbinieces Žanetas  Jaunzenes – Grendes emocionālajā lasījumā, sveicot Normundu un mūs visus Skolotāju dienas tikšanās reizē I. Ziedoņa Murjāņu Dzirnakmeņos” asociācijas radošajā seminārā.
       Normunda grāmatā rīts staigā lapu čībām,  Liepājas bruģis, liepas un kļavas ir nabassaite, kurai dzejnieks laiktelpiski piesaistīts, jo te „ sapņi guļ ielās” un pavasaris atnāk,  jasmīnu mētelī  tinies, bet rudens „ šķauda debesīs” un ir  ieraugāms  kaut kur starp baltajiem ceļiem un brūnajiem kartupeļiem. Un mirdz  sveces, lido taureņi, skalolojas jūra un plūst  „ mūsu augstā ticības dziesma”  „ Uz tavu un manu pusi”.
Suminām un priecājamies!

                                                                                                                                              A.Vanaga