trešdiena, 2022. gada 12. janvāris

Aktuālā informācija par latviešu valodas un literatūras olimpiādēm 2022. gadā

 

Aktuālā informāciju par latviešu valodas un literatūras olimpiādēm (8.-9.kl. un 11.-12.kl.).

Latviešu valodas un literatūras olimpiāžu laiks mainīts.

8.-9.kl. novada posms - 09.02.2022.

                 valsts posms - 22.03.2022. (nav mainīts)

11.-12.kl. – novada posma-21.02.2022. 

                       valsts posms - 01.04.2022.

Skolēnu pieteikšana ir pagarināta edu.lu.lv vietnē līdz 14.01.2022.

Skolēni var reģistrēties olimpiādei līdz 21.01.2022.

otrdiena, 2022. gada 4. janvāris

LU Starptautiskā zinātniskā konference

 

Latvijas Universitātes 80. Starptautiskā zinātniskā konference Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē norisināsies no 24.01.2022. līdz 18.02.2022., piedāvājot piedalīties ar pētījumu rezultātu prezentācijām kādā no 15 Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes konferences sekcijām.

Aicinām pieteikt savus pētījumus PPMF sekcijas "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" darbā, kas notiks 2022. gada 4. februārī.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2022. gada 9. janvārim.  

  https://conferences.lu.lv/event/33/

Informāciju par konferenci  skat. vietnē: https://www.konference80.lu.lv/registracija-un-programma/socialas-zinatnes/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/

Informējiet, lūdzu, arī citus kolēģus!

Cieņā - sekcijas "Valoda un literatūra izglītības kontekstā" organizatores

docente Elita Stikute un profesore Ilze Stikāne.