ceturtdiena, 2013. gada 26. decembris

Apsveikums svētkosMīļie kolēģi!
Sveicam Jūs Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
„ Cits nekas man nepieder šai laikā,
Tik tas mazais brīdis pieder man.”
Ar mūsu mīļā, pravietiskā Ziedoņa vārdiem novēlam, lai Jums visiem patiesi un nepārsūdzami pieder gada nogales atpūtas mirkļi un iekšējā gaisma  ar un caur  savējiem! Būt laimīgiem, darot laimīgus citus!

Lai pēc svētkiem atjaunota enerģija un gaišs spēks mūs vada  atpakaļ ierastajos un vienmēr  pārsteigumiem  piepildītajos  darba  ceļos un radošs 2. semestris!
Asociācijas valde

Biedru nauda 2014. gadā

No 2014. gada biedru nauda mācību gadā ir 8 euro, iestāšanās nauda ir 2 euro.

Publiskās runas konkurssAktualitāte ar daudziem nezināmajiem

          LVLSA valdes locekle Ingrīda Segliņa 28.novembrī piedalījās  LVASA (Latvijas Valodu skolotāju asociācija) sanāksmē un guva šādu informāciju par valsts publiskās runas konkursu:
1) publiskās runas konkursa datums- 2014.gada 12.aprīlis;
2) devīze  paliek- R.Tagore (sanāksmē piedalījās 5 cilvēki, kas akceptēja);
2) vieta- plānota Rīgas 15. vidusskola (vēl nav pilnīgi skaidrs);
3) Nolikuma nav, Ingrīda ieteica pārskatīt iepriekšējo un izplatīt skolām, tas tiks izdarīts jaunajā nedēļā (02.-06.12.). I.Segliņa tad izsūtīs arī mūsu asociācijas biedriem, lai novērtē un iesniedz  savus priekšlikumus;
4) sponsori publiskās runas konkursa organizēšanai šobrīd tiek meklēti;
5) darba grupas organizēšanai vēl nav, iesaistīs Vitu Kalnbērziņu, kas organizēja iepriekšējoreiz;
6) nav skaidrs, kas organizēs 2. posmu novados; nav skaidrs, kura MA uzņemsies, bet tas droši vien būs katrā novadā citādāk
7) šobrīd ieteikts- janvāris- skolas posms; februāris- novadu posms;
8) diskutabli- vai runāt vienu tekstu 2 valodās, cik cilvēkus no novada sūtīt;
9) organizatoriskie jautājumi neskaidri (I.Segliņa ar Irinu Kozlovu- LVASA vadītāja- uzturēs kontaktus, cerams, izdosies kaut ko precizēt);
10) LVASA mājaslapa šobrīd nedarbojas, domā, kā atjaunot;
11) konkrēta darba plāna LVASA šobrīd nav ( I. Segliņa stāstīja par mūsu asociācijas darbību, iesniedza mūsu 2013./2014.gada darba plānojumu; tāda prakse bija arī iepriekš);
12) LVASA darbībā- akcents  uz starptautiskiem projektiem.

Biedru reģistrācija

Lai precizētu biedru sarakstu, aicinām aizpildīt anketu šajā saitē reģistrācijas anketa.

Sanāksme O.Vācieša muzejā - foto

A.Vanagas prezentācija

Valdes priekšsēdētājas Anitas Vanagas prezentācija sanāksmē

Asociācijas atskaišu un pārvēlēšanu sapulce 2013.gada 23.novembrī O.Vācieša muzejā        Asociācijas sanāksmē piedalījās 44 asociācijas biedri un iestājās  vēl 4 kolēģi: Lūcija Apela ( Jelgavas 2. pamatskola), Ligita Bane ( Skaistkalnes vidusskola), Silva Pētersone       ( Skrundas vidusskola). Sanāksmē O.Vācieša muzeja vadītāja I. Ķīse iepazīstināja klātesošos ar izstādi „ Dzejas  dižkoki”. Tika uzklausīta asociācijas priekšsēdētājas A. Vanagas atskaite par iepriekšējo darbības periodu, apspriesti 2013./2014.mācību gada  darbības virzieni,  asociācijas sekretāres  A. Toras informācija par asociācijas finansēm,  ievēlēta asociācijas valde. Tās funkcijas tika uzticētas  iepriekšējās valdes locekļiem.
   Tika pieņemti šādi  lēmum:

  1. Līdz 29. novembrim novērtēt CE 1. daļas projektu un nosūtīt savu viedokli  uz VISC Kasparam Špūlem. 
  2.  Pēc tikšanās ar Latvijas Valodu skolotāju asociācijas valdi nosūtīt informāciju par publiskās runas konkursa organizēšanu 2014. gada 12. aprīlī.
  3. Vasaras latviešu valodas un literatūras skolotāju nometni Daugavpilī organizēt 2014. gadā no 4.- 8. augustam ( ja būs līdzfinansējums), 6.-8. augustam ( ja finansējumam tiks izmantoti tikai skolotāju privātie līdzekļi). (Projekta koordinatore Ingrīda Kondratjeva )
  4. 2014. gada 2.un 3. maijā rīkot dzejnieka I.Ziedoņa  81. dzimšanas dienai veltītu skolotāju pārgājienu pa maršrutu Lapmežciems- Ragaciems-Carnikava?- Murjāņi    ( projekta koordinatore Ingrīda Segliņa )
  5. No 2014. gada 1.janvāra noteikt šādas iemaksas ( pieņemts vienbalsīgi):

  •    2,0  EUR- iestāšanās maksa asociācijā
  •    8,0 EUR -  asociācijas biedra nauda par mācību gadu.

pirmdiena, 2013. gada 18. novembris

Apsveicam!


Ordeņu kapituls 2013.gada 10.oktobrī nolēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta V šķiru Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei izglītības jomā, latviešu valodas un literatūras skolotājai Anitai Vanagai.
Šo apbalvojumu 2013. gada 18. novembrī svinīgi pasniedza Valsts prezidents.
 

sestdiena, 2013. gada 16. novembris

Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu DombrovskiInformācijai
13. novembrī kopā ar Latvijas Pedagogu domi  biju uz tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru V.Dombrovski. Tikšanās organizētājs- A.Mūrnieks, LPD priekšsēdētājs.
Apspriestie jautājumi
  1. Pamatizglītības standarta pilnveide 
 LPD aicina
1)  IZM darba grupu, kas izstrādāja pamaizglītības standarta izmaiņas, 2013./2014. mācību gadā analizēt, kā skolas izmanto patlaban dotās iespējas un veidot to skolu reģistru, kurās strādā pēc Pamatizglītības paraugplāna 1. varianta, pētot, kā tiek izmantotas iespējas variēt stundu skaitus mācību priekšmetos;
2)       atkārtoti iesakām apspriest priekšlikumu par mācību stundu uzskaites maiņu- nevis nedēļas, bet visa mācību gada ietvaros.

2.  Pedagogu izglītības, kvalifikācijas iegūšanas un profesionālās kompetences paaugstināšanas un darba kvalitātes novērtēšana
      LPD atbalsta ideju par iespēju skolotājiem mācīt vairākus mācību priekšmetus, taču bažas raisa tas, ka skolotāja profesiju var apgūt pavirši, piešķirt kvalifikācijas pēc nepietiekami ilga un nopietna studiju darba. Par to LPD brīdināja IZM vēstulē jau 16. 12. 2012.
        LPD aicina pilnveidot darba kvalitātes izvērtēšanas kritērijus, izvēršot mentoru darbību un augstskolu līdzdalību 1-2 gadu laikā un  novērtējot atbilstošā kandidāta profesionālo piemērotību praksē un kvalifikāciju piešķirot pēc šīs procedūras.

3. Vērtībizglītības (ģimenes, veselības, ētikas) īpatsvars vispārējās izglītības saturā un tā attīstībā dokumentā „Izglītības pamatnostādnēs 2014 – 2020. gadam”
    LPD nepiekrīt IZM attieksmei pret ētiku kā mācību priekšmertu, tā zināšanu un izpratnes mazināšanu izglītības saturā, ētikas mācību priekšmeta izstumšanu no izglītības, nepiedāvājot neko vietā, nesniedzot konkrētas norādes arī audzināšanas vadlīnijās, vien aprobežojoties ar daža`m vispārējām frazēm. Bet demogrāfiskās problēmas valstī padziļinās: laulības šķiršanu skaits palielinās, dzimstība samazinās, jauniešu vidū izplatās dažādas atkarības un neveselīgi paradumi. 

4.      Interešu izglītības integrācijas iespējas vispārējā izglītībā, tajā skaitā par savlaicīgu motivāciju skolēniem profesionālās izglītības virzienā  
       Izglītojamiem nepieciešams iepazīt skolās vai interešu izglītības centros amatus un praktisku darbu iemaņas, kas vēlāk  viņus motivētu izvēlēties profesionālo izglītības ceļu.Tāpēc šādai audzināšanai nepieciešama detalizētas   IZM  izstrādātas nostādnes un programma.

!!! VISC priekšnieks G.Vasiļevskis informēja, ka šobrīd notiek darbs pie jaunā pamatskolas standarta koncepcijas izstrādes ( darbojas zinātnieki). Janvārī varētu būt gatavs. Tad darbs pie katra mācību priekšmeta standarta izstrādes jaunās koncepcijas ietvaros.
IZM ierēdņi B.Bašķere un Ē . Sīka arī piedalījās šajā  sarunā.
Pedagogu algu jautājums netika skarts.

A.Vanaga