ceturtdiena, 2020. gada 12. novembris

LVLSA metodiskais seminārs un pārvēlēšanas sapulce

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas tiešsaistes metodiskais seminārs un atskaišu un pārvēlēšanu sapulce                    

2020. gada 12. decembrī no 10.00 līdz 13.00

Darba kārtība

10.00-10.05-  Ievadvārdi  (Anita Vanaga, Āgenskalna Valsts ģimnāzija)

10.05-10.30 - Starptautiskās dzimtās valodas  konferences  “Dzimtā valoda  izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze” atziņu apkopojums (Arnita Čoiča, Siguldas Valsts ģimnāzija)

                     Sarunā  aicināti iesaistīties semināra dalībnieki

10.30-11.00 – Valsts pārbaudes darbi 2020./2021.m.g. ( Kaspars Špūle, VISC Vispārējās vidējās izglītības Pārbaudījumu nodaļas vadītājs)

11.00-12.30 - Jaunumi projektā “ Skola 2030”  latviešu valodā: latviešu valoda un literatūra II, ieskats programmā, SR vērtēšanā,  jaunā eksāmena struktūrā ( Inta Urbanoviča, LU Humanitāro zinātņu  fakultātes Latvistikas un baltistikas nod. docente,“ Skola 2020” eksperte)

12.30-13.00- Atskaišu un pārvēlēšanu sapulce ( Anda Tora, Rīgas J.Poruka vidusskola)

Pieslēgšanās saiti Zoom norādīs A.Tora biedru e-pastos.


Sanāksmes protokols


A.Vanagas prezentācija


Konference "Dzimtā valoda izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze"

 Š.g. 27. novembrī tiešsaistē no pl. 9.30 līdz 14.00 notiks konference "Dzimtā valoda izglītībā 21. gadsimtā: Baltijas reģiona pieredze". 

Konferences organizatori ir Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvuun attīstības departaments un  Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija.

 

Dalībniekus, kuri vēlas piedalīties šajā konferencē, aicinām reģistrēties līdz 2020. gada 23. novembrim.

Reģistrēt savu dalību varat šeit. 


Konferences programma.