otrdiena, 2014. gada 9. decembris

Konkurss 4. - 5. klašu latviešu valodas un literatūras skolotājiem un skolēniem


Par literatūru presē

LVLSA valdes priekšsēdētājas Anitas Vanagas viedoklis par literatūras mācīšanu skolā lasāms rakstā "Vai joprojām piespiež mīlēt Raini?" "Latvijas Avīzes" pielikuma "Kultūras zīmes" 25. novembra numurā.
Elektroniski rakstu var lasīt šeit.

Jaunā zinātnieka balva Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājam Normundam DzintaramLiepājas dome piešķīrusi  Jaunā zinātnieka balvu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotājam Normundam Dzintaram.
     Normunds Dzintars 2014. gada janvārī aizstāvēja promocijas darbu valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē par tematu „Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 1940. gada līdz 1991. gadam: lingvodidaktiskais aspekts”, iegūstot filoloģijas zinātņu doktora grādu. Normunda Dzintara promocijas darbā risināta ļoti aktuāla problēma – latviešu valodas mācīšana skolā 20. gadsimta 40. – 90.gados, kad pēc PSRS okupācijas Latvija bija zaudējusi savu neatkarību un latviešu valoda – savas valsts valodas statusu. Promocijas darbs ir vērtīgs ne tikai lingvodidaktikas un tās vēstures pētniekiem, bet arī uzskatāms par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas jaunāko laiku vēstures izpētes un pat politikas zinātnes jomā. Sabiedriski politisko norišu izpausmes mācību priekšmetu programmās, it īpaši latviešu valodas programmās rusifikācijas apstākļos, ir līdz šim nepietiekami apzināts Latvijas valodas un izglītības politikas vēstures aspekts. Pētījums vēlreiz apliecina tradīciju un pārmantojamības lielo nozīmi izglītības procesā.                                            
Liepājas pilsētas Gada balva zinātnē tiek piešķirta par izcilu, nozīmīgu pētniecisko darbību, kas veicina tautsaimniecisko aktivitāti, piedāvā inovatīvus risinājumus, stiprina nacionālo un novada identitāti, kā arī LiepU kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.   Balvai var tikt izvirzīts LiepU akadēmiskā personāla loceklis, maģistrants vai doktorants, kurš aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir veicis nozīmīgus, atzītus pētījumus (publicēta monogrāfija, zinātniski raksti, mācību grāmata, izstrādātas un publiskotas tehnoloģijas, aizstāvēts promocijas vai maģistra darbs u.c.) vai kura pētnieciskās aktivitātes aizvadītajā akadēmiskajā gadā ir bijušas nozīmīgas Liepājai, Kurzemes reģionam, Latvijai vai starptautiski. Balvai var tikt izvirzīts arī pētījuma vai pētniecisko aktivitāšu autoru kolektīvs. Kopējais balvas fonds šogad ir 2135 EUR.
(No Liepājas Universitātes mājaslapas)

otrdiena, 2014. gada 11. novembris

trešdiena, 2014. gada 15. oktobris

Metodiskais seminārs 8. novembrī

Jaunā mācību gada metodisko semināru plānojam organizēt š.g. 8. novembrī pl. 11.00 Nacionālajā bibliotēkā.
Aicinām jau savlaicīgi veikt biedru naudas iemaksas par 2014./15. m.g. asociācijas kontā.

Darba kārtība.

Atbalsta vēstule par izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti

LVLSA valde un biedri aicina atbalstīt pašreizējo izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti arī nākamajā valdībā pildīt šīs jomas ministra pienākumus.
Vēstule. Lasīt tālāk...

pirmdiena, 2014. gada 1. septembris

Vēstule izglītības un zinātnes ministrei Inai Druvietei

Radoši metodiskajā nometne Daugavpilī notika saruna ar izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti. Pēc sarunas un diskusijām latviešu valodas un literatūras skolotāji sagatavoja vēstuli. Lasīt tālāk.

pirmdiena, 2014. gada 18. augusts

"Latgales loki 2014"

Ir aizvadīta karsta darba nedēļa Daugavpilī radoši metodiskajā nometnē "Latgales loki 2014".
Darba kārtība.

Radoši impulsi - lasīt tālāk.
Radošais protokols - lasīt tālāk.
Daži foto mirkļi no radošajiem brīžiem. (Foto A.Vanaga un N.Dzintars). N.Dzintara foto galerija aplūkojama šeit.

 Radošs skatījums par notikumiem nometnē (autore Inese Ābola)


pirmdiena, 2014. gada 14. aprīlis

05.04.2014. metodiskais seminārs


2014. gad 5.aprīlī  J. Rozentāla un R. Blaumaņa muzejā  (Alberta ielā 12-9) notika ikgadējais asociācijas  pavasara  metodiskais seminārs ( skat. protokolu) , kurā piedalījās  46 asociācijas biedri. Muzejā mūs laipni uzņēma pašreizējā muzeja direktores  p. i. Ieva Ķīse ar muzeja darbiniekiem. Lasīt tālāk

Semināra protokols

sestdiena, 2014. gada 5. aprīlis

Imantam Ziedonim veltītais pārgājiens

Šā gada 4. maijā organizējam Imantam Ziedonim veltītu pārgājienu Ragaciema pusē. Dalībniekus aicinām reģistrēties līdz 20. aprīlim.

Ja ir interese doties šajā pārgājienā, tad aizpildi anketu: Pārgājiena anketa.

Kontaktpersona Ingrīda Segliņa  - t.29111494 vai e-pasts ingr53@inbox.lv.

otrdiena, 2014. gada 25. marts

Asociācijas metodiskais seminārs 5. aprīlī


Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas metodiskais seminārs notiek 2014. gada 5. aprīlī  (sestdien) pkst.11.00-15.00
J. Rozentāla un R.Blaumaņa muzejā Alberta ielā 12, dzīvoklis 9.
Dienas norise
11.00-11.40- 1. grupas ekskursija  R.Blaumaņa un J. Rozentāla muzejā/
2.grupa- Jugendstila muzejs ( 2.stāvs muzeja mājā)
11.40-12.20 – ekskursija ( grupu maiņa)
12.20-13.00 - Vasaras metodisko nometņu un I. Ziedoņa pārgājiena plānošana: Daugavpils nometne, radošs seminārs I.Ziedoņa mājā Murjāņos, I.Ziedonim veltīts pārgājiens ( I. Segliņa, I. Kondratjeva, A.Melle, A.Vanaga)
13.00-14.30- Metodisks seminārs „Ieskats mūsdienu literatūras teorijās” (Kārlis Vērdiņš, dzejnieks, Dr.philol.)
14.30-15.00- Dažādi jautājumi

Jugendstila muzeja apmeklējums - 2 EUR no personas, būs arī kafija (ņemam līdz kaut ko pie kafijas sev un draugam (nepārspīlējam ar daudzumu)).

pirmdiena, 2014. gada 24. marts

ceturtdiena, 2014. gada 20. marts

Aicinājums radošajiem latviešu valodas un literatūras skolotājiem

Aicinām radošos, aktīvos latviešu valodas un literatūras skolotājus iesūtīt informāciju par savām aktivitātēm novados, savā skolā.
E-pasta adrese - lvlsa@live.com.

Anitas Vanagas raksts

Aicinām iepazīties ar Anitas Vanagas rakstu "Ko darīt ar latviešu valodu un patriotismu?" izdevumā "Brīve":
"Kad sabiedrībā tiek uzrā-dītas kādas garīgas krīzes problēmas vai vismaz šķiet, ka tādas ir, skats (nereti – nosodoši) veras skolas virzienā, kurš ko nav darījis pietiekami efektīvi, pareizos vārdus īstajā laikā teicis, nepagurdams atgādinājis, ka jālieto literārā valoda, jāmīl sava zeme. Garīgums, valoda, Tēvzeme – svēti un ar saturu piepildāmi vārdi, taču tie katrai paaudzei, katram konkrētam cilvēkam jāatklāj pašam. Skolas dzīvē bieži ir tā, ka šo trauslo atklāsmes svecīti savās rokās tur latviešu valodas skolotājs."  Lasīt tālāk

pirmdiena, 2014. gada 10. marts

Rīgas Latviešu biedrības konkurss

Rīgas Latviešu biedrība organizē konkursu "Es un mana dzimtene". Nolikums lasāms šeit.

Jauns mācību materiāls

Izdevniecībā "Pētergailis" Ir iznācis jauns mācību materiāls "Gatavojamies latviešu valodas centralizētā eksāmena 1. daļai", kuru sagatavojuši mūsu asociācijas latviešu valodas un literatūras skolotāji Māris Bušmanis un Normunds Dzintars.
Informācija par materiālu lasāma šeit.


sestdiena, 2014. gada 25. janvāris

Jaunais filoloģijas doktorsApsveicam  un lepojamies ar Latviešu valodas un literatūras skolotāju  asociācijas valdes locekli, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāju
N o r m u n d u      D z i n t a r u
ar filoloģijas doktora grāda iegūšanu, aizstāvot promocijas darbu
”Latviešu valodas mācību satura attīstība pamatskolā no 1940.-1991.gadam: lingvodidaktiskais aspekts”

pirmdiena, 2014. gada 20. janvāris

Publiskās runas konkurss


Publiskās runas konkursa tēma “Es gribu, lai dažādu kultūru gars pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik negribētu, lai tas mani notriec no kājām.” Rabindranats Tagors 

Nolikums.