pirmdiena, 2024. gada 1. janvāris

LVLSA priekšsēdētājas apsveikums

 Esiet sveicināti, mīļie kolēģi un sadarbības partneri. No sirds pateicos ikvienam par sadarbību 2023.gadā, pateicos par ierosmēm, kritiku, diskusijām un radošu līdzdarbošanos.

Cerēsim, ka jaunais gads mums atnesīs vairāk skaidrības un miera. Es vēlu, lai mums katram stipra veselība, dzīves un darba prieks. Daudzo darbu dunā, atrodiet laiku arī sev pašiem - kādai labai grāmatai, teātra izrādei, izstādei vai citam vaļaspriekam. Paldies, ka esam kopā!

Patiesā cieņā un sirsnībā -

Dace Frīdenberga-Samete,

LVLSA priekšsēdētāja no lietainās Ventspils

 

 

 

Zvaigzne ABC piedāvājums latviešu valodā, literatūrā un teātra mākslā

Izdevumi latviešu valodā, literatūrā un teātra mākslā (kompetenču pieeja) Apgādā Zvaigzne ABC

Latviešu valoda

Signe Ābola. Latviešu valoda 4. klasei

Iveta Vīduša. Programma. Latviešu valoda 4. klasei

Gunta Sālījuma, Vija Valtere. Latviešu valoda 5. klasei

Iveta Vīduša. Programma. Latviešu valoda 5. klasei

Iluta Dalbiņa. Latviešu valoda 7. klasei

Iveta Vīduša. Programma. Latviešu valoda 7. klasei Daiga Pātaga, Ingrīda Segliņa. Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā pamatskolai Daiga Pātaga, Agnese Puķe, Anita Vanaga. Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā vidusskolai

Evija Vaska, Inga Vīksna. Tekstpratības uzdevumi latviešu valodā 8.–9. klasei

Inga Vīksna, Evija Vaska. Mēneša mājasdarbi (4.-9. klasei)

Inese Auziņa. Teksta analīze

Baiba Apermane. Rakstām stāstus un pasakas! Mācību līdzeklis radošās iztēles attīstībai 4.–6. klašu skolēniem

Baiba Apermane. Pašam sava pasaka. Mācību līdzeklis radošās iztēles attīstībai sākumskolā un pamatskolā

Sagatavošanā (plānojam uz jauno mācību gadu)

Daina Štokmane. Latviešu valoda 6. klasei

Iveta Vīduša. Programma. Latviešu valoda 6. klasei

Iveta Vīduša. Latviešu valoda 8. klasei

Iveta Vīduša. Programma. Latviešu valoda 8. klasei

Jolanta Babrāne. Latviešu valoda 9. klasei

Iveta Vīduša. Programma. Latviešu valoda 9. klasei

Sandra Murinska, Raita Šūpola, Inta Urbanoviča, Anita Vanaga. Latviešu valoda vidusskolai (I)

Irēna Bērziņa. Teksti un uzdevumi lasītprasmes pilnveidei pamatskolā

Visus izdevumus latviešu valodas mācību priekšmetā skatīt https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/saraksts/?category_id=226267

Literatūra

Gunta Sālījuma, Vija Valtere. Literatūra 4. klasei

Signe Ābola, Inga Zemīte. Literatūra 5. klasei

Ingrīda Strēle, Jānis Strēlis. Literatūra 6. klasei

Daina Štokmane, Iveta Vīduša. Literatūra 7. klasei

Ilona Karpenko, Mārīte Milzere. Literatūra 8. klasei

Lita Silova, Anita Vanaga. Literatūra 9. klasei

Signe Ābola. Programma. Literatūra 4.–9. klasei Daiga Pātaga, Ingrīda Segliņa. Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā pamatskolai Daiga Pātaga, Agnese Puķe, Anita Vanaga. Laboratorijas darbi literatūrā un latviešu valodā vidusskolai

Visus izdevumus literatūras mācību priekšmetā skatīt https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/saraksts/?category_id=226267

Vidusskolā izmantojamas arī: Ieva Dubiņa, Lita Silova, Aldis Vēvers, Iveta Vīduša

Literatūra 10. klasei.

Literatūra 10. klasei. Darba lapas

Literatūra 10. klasei. Skolotāja grāmata

Daina Auzāne, Dace Lūse, Mārīte Maurmane, Mārīte Milzere

Literatūra 11. klasei.

Literatūra 11. klasei. Darba lapas

Literatūra 11. klasei. Skolotāja grāmata

Inese Auziņa. Dace Dalbiņa

Literatūra 12. klasei.

Literatūra 12. klasei. Darba lapas

Inese Auziņa

Literatūra 12. klasei. Skolotāja grāmata

Sagatavošanā

Aija Ļeļa. Lasītāja gadagrāmata

Teātra māksla

 Indars Kraģis. Teātra māksla 4.–6. klasei

Indars Kraģis. Teātra māksla 7.–9. klasei

 Zigurds Neimanis. 40 dialogi. Skolēna pašizpausme teātra mākslā 

Denvers Kasado. Skolēna pašizpausme teātra mākslā 

Sak. Guna Pitkevica. Spēlēsim teātri! Īslugas teātra mākslas nodarbībām pirmsskolai un sākumskolai 

Zane Daudziņa. Aktiera runa 21. gadsimta latviešu teātrī 

Zane Daudziņa. Runā droši

Sagatavošanā 

Indars Kraģis. Teātra māksla 1.–3. klasei

Integrētās mācības

1.–4. klasei

Saules gada sērijā:

Aīda Rancāne, Gunta Siliņa Jasjukeviča, Ilze Briška. Lielā diena https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/130203-saules_gads_liela_diena.html

Aīda Rancāne, Gunta Siliņa Jasjukeviča, Ilze Briška. Rudenāji https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/197687-saules_gads_rudenaji.html

Aīda Rancāne, Gunta Siliņa Jasjukeviča, Ilze Briška. Ziemassvētki https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/saraksts/?search=Saules+gads.+Ziemassv%C4%93tki&submit=Mekl%C4%93t