LVLSA biedriLatviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas biedru reģistrs

2021./2022. mācību gadam (precizēts 29.06.2022.)


Nr.

Vārds, Uzvārds

Darba vieta

Tālrunis, e-pasts

1.       

Anita Vanaga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

28365370

anita.vanaga.avg@gmail.com

2.       

Anda Tora

Rīgas Juglas vidusskola

26565761

andatora@live.com

3.       

Alda Urtāne

Kuldīgas Centra vidusskola

63323083, 29568068

alda.urtane@gmail.com

4.       

Inese Bartuševica

Skrundas 1. vidusskola

28311048

inese.bartusevica@inbox.lv

5.       

Inga Ermansone

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

29668769, 65233636 (m.)

inga.ermansone@jvg.edu.lv

6.       

Egija Apiņa

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

28814499, 65176504 (sk.)

egija.nereta@inbox.lv

7.       

Iveta Vīduša

Rīgas Doma skola

67205184, 26464510

iveta.vidusa@inbox.lv

8.       

Ingrīda Segliņa

Vecumnieku vidusskola

29111494

ingr53@inbox.lv

9.       

Māra Tamuža

Vaiņodes vidusskola

26425587

maara_T@inbox.lv

10.   

Vita Valdmane

Dzērves pamatskola

26380297 vitavaldmane@inbox.lv

11.   

Inese Krauze

Aizputes vidusskola

63448609, 29592680

krauzeinese@inbox.lv

12.   

Gunta Katlapa

Grobiņas vidusskola

28708631

13.   

Vija Sondore

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

29670469

vijasondore@gmail.com

14.   

Silvija Tumanova

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

26564667

silvija.tumanova@jvg.edu.lv

15.   

Anita Vītola

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

28245458

vitanita@gmail.com

16.   

Sandra Burve

Druvas vidusskola

29446889

sandra.burve@gmail.com

17.   

Aina Spriņģe

Rīgas 31. vidusskola

29438099

aspringe@inbox.lv

18.   

Maira Baumane

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

265696918

baumanemaira@inbox.lv

19.   

Vineta Bertrande

Rīgas 89. vidusskola

29166369

mahairods@inbox.lv

20.   

Normunds Dzintars

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

26305398

normunds.dzintars@gmail.com

21.   

Aija Grēbere

Vaiņodes vidusskola

26385305 aijagrebere@inbox.lv

 

22.   

Ingrīda Kondratjeva

Daugavpils Valsts ģimnāzija

29627901

ingrida.kondratjeva@inbox.lv

23.   

Irēna Prikule

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

26747624

64624645

ireprik@inbox.lv

24.   

Ināra Seidare

Nirzas pamatskola

26473505

25.   

Signe Kotova

Daugavpils Valsts ģimnāzija

29349428

26.   

Dace Kronīte

Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola

65177532

26426772???

dace_kronite@inbox.lv

27.   

Kristīne Modnika

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

26307902

kristine.modnika@jvg.edu.lv

28.   

Signe Ābola

Rīgas Franču licejs

25724737

signe_abola@inbox.lv

29.   

Māris Bušmanis

Kocēnu pamatskola

29573195

marisb5@inbox.lv

30.   

Laima Pērkone

DA Cēsu Valsts ģimnāzija

26533021

laima.perkone@gmail.com

31.   

Inese Ābola

Saulkrastu vidusskola

26615850

67992847 (m.)

inabo@inbox.lv

32.   

Velta Rulle


29421228

rullevelta@inbox.lv

33.   

Jolanta Bardovska

Ogres sākumskola

28345064 bajo@inbox.lv

 

34.   

Armanda Lasmane

Pļaviņu vidusskola

29163224

armanda_lasmane@inbox.lv

35.   

Maija Ļeļa

Kuldīgas Centra vidusskola

28357969

maijalela@inbox.lv

36.   

Skaidra Putniņa

Jēkabpils Agrobiznesa koledža

29277847

skaidra_putnina@inbox.lv

37.   

Vija Cerusa

Bauskas Valsts ģimnāzija

28605292, 63924193

vicevija@inbox.lv

38.   

Ilona Zeltiņa

Sproģu pamatskola

29351659

ilona.zeltina@inbox.lv

39.   

Aija Melle

Rīgas Juglas vidusskola

29549194

aija.melle@riga.lv

40.   

Silvija Ludženiece

Rīgas Imantas vidusskola

26148658, silvijakeivo@inbox.lv

41.   

Ieva Salzemniece

Aizkraukles novada ģimnāzija

26857043

salzemniece@inbox.lv

42.   

Andriga Lozda

Valmieras Viestura vidusskola

26416307, L-ane@inbox.lv

andriga_lozda@inbox.lv

43.   

Silga Stučka

 

 

44.   

Sarmīte Šaicāne

Viļakas Valsts ģimnāzija

26311663

45.   

Inese Suhane

Daugavpils 16. vidusskola

28817420

46.   

Ināra Krauja

A.Pumpura Rīgas 11. pamatskola

26045078

inarakrauja@inbox.lv

47.   

Mārīte Lindermane

Rīgas speciālā pamatskola

26562835

marite.lindermane@inbox.lv

48.   

Nellija Liepiņa

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

26386928

nelll@inbox.lv

49.   

Silvija Lisovska

Mazzalves pamatskola

26156535

silvija42@inbox.lv

50.   

Lilija Zēberga

Jēkabpils 3. vidusskola

29827684, lilijazeberga@inbox.lv

51.   

Gunita Elksne

Aizkraukles novada vidusskola

28625692

egunita@inbox.lv

52.   

Nellija Jokubauska

Rīgas Lietuviešu vidusskola

26848278 nellija_jok@inbox.lv

53.   

Ina Rubine

Rīgas Mūzikas internātvidusskola Ilgstoši slimojoši izgl. centrs

29521593

54.   

Ingūna Ūbele

Jēkabpils 3. vidusskola

26308710,

 ingubele@tvnet.lv

55.   

Iveta Āboliņa

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

29734194

ivetina.abolina@inbox.lv

56.   

Ināra Ventaskraste

Grobiņas ģimnāzija

28708078

57.   

Zinta Rasnača

Aizkraukles novada ģimnāzija

20382418,

 zintaaa@inbox.lv

58.   

Jeļena Veligurska

Zilupes vidusskola

26112048

59.   

Oksana Kačkane

Zilupes vidusskola

20201789

60.   

Silvija Romaņenkova

Ilūkstes 1. vidusskola

28340457

romasi@inbox.lv

61.   

Inguna Auziņa

Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola

29330909 inguna2005@inbox.lv

62.   

Malda Lībiete

Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums

26359064

zakisml@inbox.lv

63.   

Aira Veinberga

Rīgas Juglas vidusskola

29381174 Airaveinberga@inbox.lv

64.   

Ingūna Ādmīdiņa

Salacgrīvas vidusskola

29403074, 4041045, admidina@inbox.lv

65.   

Lija Miklāva

Limbažu novada ģimnāzija, Limbažu sākumskola

26205730 lija_miklava@inbox.lv

66.   

Regīna Hanzena

Ogres sākumskola

29184138,

hanzena@inbox.lv

67.   

Lolita Ondzule

Aizkraukles novada ģimnāzija

29180172,

lolitaondz@inbox.lv

68.   

Gunta Kaula

Rīgas Imantas vidusskola

28704108, guntakaula@inbox.lv

69.   

Laila Budreviča

Ludzas pilsētas ģimnāzija

26543126, laila.budrevica@inbox.lv

70.   

Inese Plaude

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

29400083, iplaude@inbox.lv

71.   

Ingrīda Freimane

Tukuma 2. vidusskola

26102628

inga_f@inbox.lv

72.   

Inese Saulkalne

Ķekavas vidusskola

 

73.   

Velta Volosovska

Ķekavas vidusskola

 

74.   

Ingrīda Upeniece


27065981

75.   

Ilze Tomele

Lapmežciema pamatskola

28794707

ilze.tomele@inbox.lv

76.   

Sintija Vilerte

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

29498004

sintija.vilerte@inbox.lv

77.   

Līvija Glazirina

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

26133754

livija0907@inbox.lv

livijaglazirina@inbox.lv

78.   

Arnita Čoiča

Siguldas Valsts ģimnāzija

26180692

griganearnita@inbox.lv

79.   

Gunta Reķe

Bulduru Dārzkopības vidusskola

26334123, gunta.reke@gmail.com

80.   

Daiga Celmiņa

Rīgas Teikas vidusskola

20234138, daigace@inbox.lv

81.   

Sandra Ozola

PIKC Rīgas Tehniskā koledža

25972001, sandra_ozola222@inbox.lv

82.   

Vivita Eiklone

Līvbērzes vidusskola

29378748

vivitaeiklone@inbox.lv

83.   

Silva Pētersone

Skrundas vidusskola

29864407

silva_petersone@inbox.lv

84.   

Ligita Bane

Skaistkalnes vidusskola

29368904

ligita.bane@inbox.lv

85.   

Lūcija Apela

Jelgavas 2. pamatskola

26023103,

lucija38@inbox.lv

86.   

Raita Šūpola

Rīgas 64. vidusskola

20038180

raitasupola@inbox.lv

87.   

Inga Andersone

Līvu pamatskola

26309685

ingaandersone@inbox.lv

88.   

Valda Cakule

Madonas Valsts ģimnāzija

29181846 valdacakule@inbox.lv

89.   

Kristīne Čākure

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

26195890 silga_kristine@inbox.lv

90.   

Gunita Gusta

Rīgas 64. vidusskola

26565666 gustinjai@inbox.lv

91.   

Ārija Baltmane

Līvānu 1. vidusskola

29143826 arija.baltmane@inbox.lv

92.   

Zanda Šlegelmilha

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums

26883419 slegelmilha@inbox.lv

93.   

Elīna Drozda

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

22085056 drozdinch@inbox.lv

94.   

Aina Slesare

Dagdas vidusskola

27121347, ania11@inbox.lv

95.   

Zinta Komarova

Rīgas 64. vidusskola

29804857 zinta.komarova@inbox.lv

96.   

Ilona Karpenko

Jersikas pamatskola

26381917 ilona.karpenko@inbox.lv

97.   

Elita Stikute

LU, Rīgas Centra humanitārā vidusskola

26414041, elita.stikute@lu.lv

 

98.   

Ilze Roberta

Kuldīgas Centra vidusskola

28734969 ilze.roberta@inbox.lv

99.   

Anita Bogačkova

PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”

 

100.           

Ramona Mīliga

PIKC “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola”

67379613 ramona.m@tvnet.lv

101.           

Ilga Penka

Rūjienas vidusskola

26177076 semule@inbox.lv

102.           

Vita Hermane

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

28626848 vita_hermane@inbox.lv

103.           

Māra Gražule

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija

29398606 veldzes3@inbox.lv

104.           

Ina Gaiķe

Cēsu Valsts ģimnāzija

26408002 inagaike1@gmail.com

105.           

Lilita Rudzāte

Rudzātu vidusskola

290401422 lilitarudzate@inbox.lv

106.           

Ivonna Ungure

Saulkrastu vidusskola

29195973 ivonnaungure@inbox.lv

107.           

Mairita Neilande

Brocēnu vidusskola

29140627

mairitan@inbox.lv

108.           

Ļena Zvaigzne

Brocēnu vidusskola

28458545

 

109.           

Inese Anstranga

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

26013515

inese.anstranga@inbox.lv

110.           

Dace Zevaliča

Elejas vidusskola

26467361

dace.zevalica@inbox.lv

111.           

Ieva Križevica

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

26024263

ieva.krizevica@gmail.com

112.           

Andželika Pabērza

Ilūkstes Raiņa vidusskola

26492443

lika35p@inbox.lv

113.           

Rudīte Mitlere

Talsu pamatskola

26421961

ruditemitlere@inbox.lv

114.           

Dace Greiža

Iecavas vidusskola

26140303

dacegreiza@inbox.lv

115.           

Līga Auziņa

Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola

29392624

liiga.auzina@inbox.lv

116.           

Guna Megi

Rīgas Lietuviešu vidusskola

28344049

guna.megi@gmail.com

117.           

Iveta Anševica

RMMT

iveta.ansevica@gmail.com

118.           

Liene Bedre

Iļģuciema vidusskola

28634703

lienebedre@inbox.lv

119.           

Iveta Balode

Mērsraga vidusskola

28343354

i-balode@inbox.lv

120.           

Dace Frīdenberga-Samete

Ventspils Pārventas pamatskola

29670171

dace.fridenberga@gmail.com

121.           

Gunita Butāne

Jelgavas Valsts ģimnāzija

29420090

butanegunita@gmail.com    

                 

122.           

Sandra Kivleniece

Līvānu 1. vidusskola

26804299

sandra.k67@inbox.lv    

                 

 Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru