pirmdiena, 2020. gada 7. decembris

Digitālā datu bāze "Zinātnes valoda"

 

"Valoda ir tā, ar kuras palīdzību mēs sazināmies un izsakām savas emocijas. Valodu mēs izmantojam, lai mācītos, diskutētu un argumentētu. Valodā tiek vēstītas arī zinātniskas atziņas, jaunas teorijas un atklājumi. Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas pētnieki ir izstrādājuši lietotni, kas paredzēta latviešu zinātnes valodas vienotai lietošanai.

Digitālā datubāze „Zinātnes valoda” ir pieejama gan tīmeklī, gan viedtālrunī – www.zinatnesvaloda.lv. Tā noderēs zinātnisko tekstu rakstīšanā un tekstveidē, jo paredzēta plašam lietotāju lokam – no skolēna un studenta līdz doktorantam un zinātniekam.

Datubāzi veido trīs daļas:

  1. zinātnisko rakstveida tekstu apraksti trijos līmeņos: skola, augstskola un pētniecība;
  2. glosārijs, kurā skaidroti termini un jēdzieni, kas lietoti zinātnisko tekstu aprakstos;
  3. standartizētu frāžu paraugi, kas sakārtoti un klasificēti atbilstoši zinātniskā teksta struktūrai (ievadam, pamatdaļai, nobeigumam), kā arī izmantojami teksta vienību sasaistei un atsauču veidošanai."

 

 https://zinatnesvaloda.lv/sakums

https://www.liepu.lv/lv/jaunumi/3974/lietotajiem-pieejama-digitala-datubaze-zinatnes-valoda

https://www.venta.lv/lietotajiem-pieejama-digitala-datubaze-zinatnes-valoda

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru