pirmdiena, 2023. gada 21. augusts

Zvaigzne ABC jaunumi mācību grāmatām un mācību līdzekļiem

 

Mācību grāmatas

Signe Ābola. Latviešu valoda 4. klasei 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202962-latviesu_valoda_4_klasei_macibu_gramata_kompetencu_pieeja_papildsaturs.html

Vija Valtere, Gunta Sālījuma. Latviešu valoda 5. klasei

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202520-latviesu_valoda_5_klasei_macibu_gramata_kompetencu_pieeja_papildsaturs.html

Iveta Vīduša. Latviešu valoda 4. klasei. Programma

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203162-programma_latviesu_valoda_4_klasei_kompetencu_pieeja.html

Iveta Vīduša. Latviešu valoda 5. klasei. Programma 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202777-programma_latviesu_valoda_5_klasei_kompetencu_pieeja.html

Sagatavošanā (ceļā uz apstiprināšanu IZM)

Iluta Dalbiņa. Latviešu valoda 7. klasei ar digitālo papildsaturu

Apstiprinātas literatūras grāmatas visam posmam 4.-9. klasei

Lita Silova, Anita Vanaga. Literatūra 9. klasei. 1., 2. daļa 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203022-literatura_9_klasei_macibu_gramata_1_dala_kompetencu_pieeja_papildsaturs.html https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203023-literatura_9_klasei_macibu_gramata_2_dala_kompetencu_pieeja_papildsaturs.html

Signe Ābola Programma. Literatūra 4.-9. klasei 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/197175-programma_literatura_4_-9_klasei_kompetencu_pieeja.html

Mācību līdzekļi

 Evija Vaska, Inga Vīksna. Tekstpratības uzdevumi latviešu valodā 8.–9. klasei + digitāls saturs

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203813-tekstpratibas_uzdevumi_latviesu_valoda_8_9_klasei_digitals_saturs.html

Inese Auziņa. Teksta analīze. Mācību materiāli skolotājam un skolēnam ar digitālo papildsaturu 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203724-teksta_analize__materiali_skolotajam_un_skolenam__digitalais_papildsaturs.html

Baiba Apermane. Rakstām stāstus un pasakas. Radošās darbības attīstībai 4.-6. klases skolēniem. Mācību līdzeklis 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203240-rakstam_stastus_un_pasakas_macibu_lidzeklis_radosas_izteles_attistibai_4_-6_klasu_skoleniem_kompetencu_pieeja.html

Sagatavošanā (maketēšanas procesā)

Inga Vīksna, Evija Vaska. Mēneša mājasdarbi 4.-9. klasei. Mācību līdzeklis ar digitālu papildsaturu

Baiba Apermane. Pašam sava pasaka! Mācību līdzeklis ar digitālo papildsaturu radošās iztēles attīstībai sākumskolā un pamatskolā

Visi izdevumi latviešu valodā un literatūrā pieejami: https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/saraksts/?category_id=226267&page=1

Teātra māksla

Indars Kraģis. Teātra māksla 4.-6. klasei 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/202540-teatra_maksla_4_-6_klasei_kompetencu_pieeja.html

Šis mācību līdzeklis iekļuvis BELMA 2023. gada izvirzīto mācību izdevumu finālā, sk. https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/325570-zvaigzne_abc_macibu_materiali_belma_konkursa_finala.html

Indars Kraģis. Teātra māksla 7.-9. klasei 

https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/203585-teatra_maksla_7_-9_klasei__kompetencu_pieeja.html

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru