sestdiena, 2024. gada 17. februāris

Diagnosticējošie darbi lasītprasmei (latviešu valodas projekta grupas darbs)

 Sagatavotie diagnosticējošie darbi ir paredzēti lasītprasmes līmeņa izzināšanai 1., 4.,  un 7. klasē. Katrai klasei ir divi diagnosticējošie darbi, no kuriem viens veicams mācību gada  sākumā, otrs – mācību gada beigās. Šo darbu mērķis ir palīdzēt skolotājam noskaidrot, ar  kādām grūtībām skolēns saskaras lasītprasmes apguvē un kādas piemērotas metodes,  paņēmieni jāiekļauj ikdienas darbā. Diagnosticējošie darbi izstrādāti, lai skolotājs varētu  piedāvāt atbilstošu mācīšanās atbalstu skolēnam. 

 

Diagnosticējošo darbu datne lietošanai 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru