otrdiena, 2023. gada 25. aprīlis

Liepājas Universitāte aicina piedalīties konferencē

 

Liepājas Universitāte  

lūdz Jūs piedalīties 20. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2023. gada 19. maijā

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2023. gada 5. maijam

Detalizēta informācija un pieteikšanās:

https://vapplapp.liepu.lv

 * Konference norisināsies klātienē Liepājas Universitātē un tiešsaistē.

    Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences.

Konferences tematika

·       Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē

·       Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse

·       Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

·       Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē

·       Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi

·       Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā

·       Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās

·       Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi

·       Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs

·       Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē

·       IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē

·       Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū

·       Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

Meistarklases

·       Gaismas galda izmantošana runas un valodas traucējumu korekcijā (Ieva Maļinovska, Anete Laugale, Latvijas Logopēdu asociācija)

·       Informācija par otru meistarklasi tiks precizēta

     Publicēšanās iespējas

Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref. Bibliogrāfiskā informācija: https://www.crossref.org/

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums „Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests) ISSN 2661-5584 (digitāls))

    Sadarbības partneri

Latvijas Logopēdu asociācija

Latvijas Lietišķās valodniecības asociācija

Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācija

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācija

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde

Gētes institūts Rīgā

------------------------------------------------

Cieņā

Ginta ŠneideraKonferences rīcības komitejas koordinatorePedagoģijas un sociālā darba fakultāteLiepājas Universitāte+371 26167420vapp.lapp@liepu.edu.lvginta.sneidera@liepu.lv


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru