sestdiena, 2023. gada 1. aprīlis

Liepājas Universitātes starptautiskā konference "Valodas apguve: problēmas un perspektīva"

 Liepājas Universitāte sadarbībā ar

Latvijas Logopēdu asociāciju, Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociāciju,

Latvijas Angļu valodas skolotāju asociāciju, Latvijas Lietišķās valodniecības asociāciju,

Gētes institūtu Rīgā un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi

 

laipni lūdz Jūs piedalīties 20. starptautiskajā zinātniskajā konferencē

VALODU APGUVE: PROBLĒMAS UN PERSPEKTĪVA

2023. gada 19. maijā

 

Visu informāciju par konferenci lūdzam skatīt konferences  mājaslapā https://vapplapp.liepu.lv

Konferencei lūdzam reģistrēties līdz 2023. gada 5. maijam.

 

Indeksācija: EBSCO

Krājuma rakstiem tiek piešķirts DOI indekss, un tie tiek reģistrēti starptautiskajā metadatu katalogā Crossref. Bibliogrāfiskā informācija: https://www.crossref.org/

Saistībā ar konferenci tiek izdots multilingvāls zinātnisko rakstu krājums

„Valodu apguve: problēmas un perspektīva” (ISSN 1407-9739 (iespiests) ISSN 2661-5584 (digitāls))

 

Konferences tematika

·       Bērna runas un valodas attīstība pirmsskolā un ģimenē

·       Runas un valodas attīstības traucējumi, to korekcija un profilakse

·       Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumi par valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

·       Speciālās izglītības vajadzības valodu apguvē

·       Lingvistikas pētījumi par valodu mācību saturu un tā apguvi

·       Lingvodidaktikas pētījumi par valodu apguvi augstskolā un neformālajā izglītībā

·       Dzimtās valodas un svešvalodu apguves piedāvājums Latvijas skolās

·       Kultūras, subkultūras un vērtīborientācijas ietekme uz valodu apguvi

·       Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Latvijā un ārzemēs

·       Valodas vide Latvijā un iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes nozīme valodu apguvē

·       IT izmantošana mūsdienīgiem risinājumiem valodu apguvē

·       Komunikatīvās un lingvistiskās kompetences statuss darba tirgū

·       Akadēmiskās rakstīšanas apguve skolā un augstskolā

 

Konferences trešajā daļā notiks meistarklases.

 

* Konference norisināsies klātienē Liepājas Universitātē un tiešsaistē. Precīza informācija par e-platformu un pieslēgšanās iespējām dalībniekiem tiks izsūtīta nedēļu pirms konferences.

 

-------------------------------------------------

Cieņā

Ginta Šneidera Konferences rīcības komitejas koordinatore Pedagoģijas un sociālā darba fakultāte Liepājas Universitāte Tālr.: +371 63407748; +371 26167420 E-pasts: vapp.lapp@liepu.edu.lv, ginta.sneidera@liepu.lv


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru